nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.04.2013 FAVV treedt op tegen vuil aanbieden dieren voor slacht

Het Voedselagentschap herinnert veehouders, -handelaars en -vervoeders eraan dat zij propere dieren moeten aanbieden in het slachthuis. De Europese reglementering eist dat de huid of vacht van de dieren voldoende schoon is. "Zichtbaar vuil heeft een directe invloed op de karkashygiëne", legt het FAVV uit waarom dat belangrijk is. Tegen eigenaars die regelmatig vuile dieren naar het slachthuis sturen, wordt actie ondernomen.

In 2008 hebben de landbouworganisaties met de beroepsorganisaties van de veehandelaars en vleesindustrie een interprofessioneel protocol afgesloten om de onderlinge verantwoordelijkheden duidelijk te stellen en de vachtcondities van de in de slachthuizen aangeboden dieren te verbeteren.

Slachthuizen moeten maatregelen treffen tegen leveranciers (zowel veehouders, -handelaars als vervoerders) die vuile dieren naar het slachthuis sturen. Wanneer bepaalde eigenaars regelmatig vuile dieren naar het slachthuis sturen en het slachthuis onvoldoende verbetering kan afdwingen, kunnen de slachthuisexploitanten namen en adressen van deze veehouders doorgeven aan het Voedselagentschap, dat vervolgens actie onderneemt.

Slachthuisexploitanten moeten altijd de vachtconditie van de ter slachting aangeboden dieren evalueren en hun bevindingen in Beltrace registreren. "Iets wat momenteel niet altijd correct uitgevoerd wordt", aldus het Voedselagentschap. Het indelen van de dieren in bepaalde categorieën wordt in de eerste plaats gedaan aan de hand van de plaats van de bevuiling. Vervolgens kan, rekening houdend met de graad van bevuiling en de vochtigheidsgraad van de vacht en of huid, een herindeling gebeuren.

In de publicaties van het Voedselagentschap 'Goede vachtcondities dragen bij tot proper vlees' en 'Vademecum voor propere dieren in het slachthuis' wordt gewerkt met voorbeelden voor de classificatie.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Voedselagentschap

Volg VILT ook via