nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.01.2014 FEBIGA vraagt steun overheid voor leefbare biogassector

FEBIGA, de sectororganisatie van de biogasinstallaties, vraagt van de Vlaamse overheid een duidelijk engagement om het voortbestaan van de meer dan veertig Vlaamse installaties te verzekeren. Het gaat om erg innovatieve hernieuwbare-energieprojecten, benadrukt FEBIGA. In tegenstelling tot de quasi stilstand in België blijft de sector in Europa fors groeien.

De biogassector vraagt de Vlaamse overheid steun om de bestaande installaties leefbaar te houden. Het energiedecreet van 2009 bepaalde dat biogasinstallaties minstens tijdens hun levensduur over groene stroomcertificaten zouden kunnen beschikken. In 2012 maakte een nieuw decreet daar een einde aan. De ondersteuning werd beperkt tot tien jaar. Voor de bedrijven een serieuze streep door de rekening. De sector trok tegen het decreet naar het Grondwettelijk Hof, maar kreeg ongelijk.

Wel is de sector tevreden dat het Hof FEBIGA op een aantal punten is gevolgd. Zo werd de 20 procent-regel uit het Energiedecreet geschrapt. Daardoor komen voortaan alle niet-afgeschreven investeringen (tot en met 1 juni 2013) in aanmerking om een vijfjarige verlenging te verkrijgen volgend op de tienjarige basissteunperiode. Hiervoor gelden wel twee voorwaarden: het moet gaan om bijkomende investeringen in essentiële componenten en de investering moet meer dan 100.000 euro bedragen.

FEBIGA hoopt nu op constructieve samenwerking met de volgende Vlaamse regering om de toekomst van de sector veilig te stellen. "Zonder ondersteuning dreigen veel bedrijven immers in 2017/2018 in problemen te komen. Er staan 450 jobs op het spel", waarschuwt voorzitter Tore Content. Concreet vraagt de organisatie dat de ondersteuning van de biogasinstallaties verlengd wordt tot 20 jaar, en dat er een vaste ondersteuning per MWh komt.

Biogasinstallaties zetten organisch afval via vergisting om tot groene warmte en elektriciteit. Volgens Tore Content heeft de biogassector zijn grote maatschappelijke meerwaarde al bewezen, zowel aan de inputzijde via het verwerken van afval, als aan de outputzijde: "De sector produceert een duurzaam alternatief voor kunstmest, zorgt voor een betrouwbare levering van groene warmte én elektriciteit en heeft bovendien nog een onbenutte troef, namelijk de opwerking van biogas tot biomethaan en aardgas."

In tegenstelling tot de malaise in België, groeide de Europese biogassector in 2012 aan met 1.400 nieuwe installaties tot een totaal van 13.800, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 7.464 MWe en een groei van 12 procent in het aantal installaties. Koploper Duitsland kende omwille van een veranderd subsidiebeleid een meer gestage groei dan in het topjaar 2011. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk daarentegen lijken de groeimarkten voor de komende jaren.

Ook de productie van biomethaan zit in Europa volop in de lift. Biomethaan is een opgewaardeerde versie van biogas en kan niet enkel gebruikt worden voor de productie van groene stroom en warmte, maar ook als vervoersbrandstof. In 2012 kwamen er meer dan 50 nieuwe installaties bij in Europa. Alleen al in Frankrijk zouden er tegen eind 2014 honderd biomethaanprojecten in de pijplijn zitten. In België voorzien een veertigtal biogasinstallaties 150.000 gezinnen van groene elektriciteit en 50.000 gezinnen van groene warmte.

Meer info: European Biogas Association

Bron: eigen verslaggeving / Biogas-E

Volg VILT ook via