nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.09.2000 Familie manu militari meegenomen

Boer Leon Deconinck, zijn echtgenote Madeleine en één van de 2 zonen zijn even voor 17 uur manu malitari door de Kortrijkse politie in een combi meegenomen. Na enkele uren van onderhandelen om het gezin definitief van de openbare weg weg te krijgen, was dit het laatste middel. Korte tijd later was het gezin echter terug vrij om mee te helpen bij de gedwongen verhuis.

Een vijftiental agenten van de Kortrijkse interventieploeg van de politie (Ikor) kwam vrijdagnamiddag naar de Marksestraat als ondersteuning voor de ultieme onderhandelingen. De weg werd aan weerszijden afgegrendeld en een verhuiswagen stond klaar.

Burgemeester de Bethune had opdracht gegeven om vandaag een oplossing te bieden aan het lang aanslepende probleem. Het landbouwersgezin werd een huis voorgesteld in de Begijnhofstraat, maar het lievemoederen hielp niet. Zeer geagiteerd lieten alle gezinleden weten dat ze er niet aan dachten om in de stad te gaan wonen. Ruimte moesten ze hebben, en dat voor het stallen van hun dieren en materieel. Hun advocaat kwam ter plaatse om een uitweg te zoeken, net als de pastoor van Rollegem die nog kwam bemiddelen. Het bracht geen zoden aan de dijk. Intussen ontstond er ook gehakketak tussen boer Leon en één van zijn zonen, waarop enkele klappen werden uitgedeeld.

Toen 2 kinderen nog een laatste verzoek deden bij een landbouwer uit de streek om toch een terrein te mogen huren, werden de 3 overige leden van de familie meegenomen. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. De 3 werden naar het commissariaat overgebracht. "Daar zullen we ze opnieuw duidelijk maken dat ze het best ingaan op het voorstel van de stad. Het is zeker de bedoeling niet om ze in de cel op te sluiten", zei commissaris Jean-Pierre Coudenys.

Omstreeks 17.30 uur kwamen alle leden terug op de proppen en hielpen ze gedwee mee met de verhuis. Alleen één van de 2 zonen moest in bedwang worden gehouden.

./. 151744 SEP 00

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via