nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.06.2013 Frankrijk veroordeeld voor laks mestbeleid

Het Europees Hof van Justitie heeft Frankrijk veroordeeld voor het niet naleven van de Europese nitraatrichtlijn. Volgens het Hof zijn de aangeduide kwetsbare zones in de stroomgebieden van de Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Rhin-Meuse en Loire-Bretagne onvoldoende om te beantwoorden aan de richtlijn. De bevoegde ministers wijten de veroordeling aan hun voorgangers.

Volgens de Europese nitraatrichtlijn van 1991 moeten overheden kwetsbare zones aanduiden om er actieprogramma’s uit te voeren die de nitraatdruk op de waterkwaliteit doen afnemen. In Frankrijk voldoen de aangeduide kwestbare zones niet om een succesvol en afdoend milieubeleid te voeren, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Het verplicht Frankrijk de nodige stappen te ondernemen om de juiste zones in te plannen, zonder het land daarbij een geldboete op te leggen.

De ministers van Landbouw en van Milieu, Stéphane Le Foll en Delphine Batho, laten in een gezamenlijk communiqué weten "acte genomen te hebben" van de beslissing: "Deze veroordeling was voorspelbaar: ze straft het zwakke optreden van de vorige regeringen. Sinds dag 1 van onze aanstelling hebben we er alles aan gedaan om de situatie te verbeteren, vooral door het nakijken van de perimeters van kwetsbare zones in december 2012, en het voorbereiden van een nieuw plan dat in september van dit jaar in voege zal treden."

Het nieuwe overzicht dat de nitraatvervuiling in kaart brengt, duidt 18.860 zones aan als kwetsbaar gebied. De maatregelen die deze vervuiling moeten tegenhouden, botsen op heel wat verzet bij landbouwers, vooral bij veehouders, die klagen dat de maatregelen te veel extra kosten met zich meebrengen. In maart verkregen de veehouders drie jaar uitstel (tot 2016) om hun bedrijven conform de wetgeving inzake mestopslag te maken, en hun teeltpraktijken aan te passen.

Bron: Pleinchamp.com

Volg VILT ook via