nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.05.2013 "Gangbare landbouw kan wereld niet voeden"

Pablo Tittonell, kersvers hoogleraar Farming Systems Ecology aan Wageningen Universiteit, legde in zijn inaugurele rede uit waarom gangbare landbouw de wereld niet kan voeden. Ze is te afhankelijk van fossiele energie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, aldus Tittonell. Hij pleit voor extensivering in Europa en de VS, en voor intensivering in Afrika en Azië.

De Argentijnse hoogleraar Pablo Tittonell heeft een uitgesproken visie op de toekomst van de landbouw. In de eerste plaats stelt hij de gangbare landbouw aan de kaak. De juiste vraag is volgens hem niet, "kan de biologische landbouw de wereld voeden?", maar wél, “kan de gangbare landbouw de wereld voeden?". Hij beantwoordt die vraag meteen zelf: "Een retorische vraag, want we weten dat het antwoord ‘nee’ is."

De gangbare, dominante landbouw is te afhankelijk van fossiele energie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen en kan bovendien niet voorkomen dat 870 miljoen mensen vandaag ondervoed zijn, stelt de hoogleraar vast. Als we zo verder gaan, moeten we straks 113 miljard barrels olie per jaar oppompen voor onze voedselproductie en is de huidige olievoorraad in amper 12 jaar uitgeput.

Tegelijkertijd zorgt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor hoge gezondheidskosten, terwijl de intensieve veeteelt dierziekten en antibiotica-resistentie met zich meebrengt. Tittonell spreekt van de ‘intensification trap’, of de val van de intensivering. De oplossing ligt volgens de Argentijn in een extensivering van de landbouw in Europa en de Verenigde Staten, en intensivering van de landbouw in opkomende economieën in Afrika en Azië.

De kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden moeten de motor worden van een stijgende voedselproductie. Dat moeten ze doen via ‘ecologische intensivering’: geen monoculturen, maar gewasrotatie, biologische stikstofbinding, en het cultiveren van een vruchtbare, veerkrachtige bodem. Dat de biolandbouw gemiddeld 20 procent minder voedsel produceert dan gangbare landbouw, vindt Tittonell best een goed resultaat, gezien het feit dat 90 procent van de uitgaven voor landbouwonderzoek gericht is op gangbare landbouw.

In zijn besluit zegt de hoogleraar dat niet één technologie het voedselprobleem zal oplossen, maar dat we voor de ecologische intensivering in een subtiel holistisch ontwerp moeten investeren, waarbij de landbouw het ecosysteem en zijn grenzen respecteert.

De volledige tekst vind je hier.

Bron: Resource (WUR)

Volg VILT ook via