nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.03.2009 Geen akkoord over universeel 'recht op water'

In de slotovereenkomst van het vijfde Wereld Water Forum, dat werd ondertekend in het Turkse Istanboel, is geen passage opgenomen over een universeel 'recht op water'. Volgens milieuactivisten is het akkoord niet meer dan een lijst met "niet bindende algemeenheden".

Aan het Wereld Water Forum namen de voorbije week meer dan 25.000 personen deel, onder wie vertegenwoordigers van internationale organisaties uit meer dan honderd landen. Experts waarschuwden de hele week voor de gevolgen van het uitblijven van maatregelen die voorzien in een zuiniger gebruik van water.

Verschillende ngo's drongen er sterk op aan dat in het slotakkoord een passage zou worden opgenomen waarin staat dat iedereen, waar ook ter wereld, "recht op water" heeft. In de tekst die finaal werd ondertekend staat echter niet meer dan een aantal algemene engagementen zoals de nood aan het verbeteren van de toegang tot water, aan een zuinigere omgang met water - vooral in de landbouw - en het aanpakken van de watervervuiling. Ook moet gebruikte water opgevangen worden en moet iedereen toegang krijgen tot een toilet.

"De ministeriële verklaring is een belangrijk document", becommentarieerde de Turkse minister van Milieu Veysel Eroglu het akkoord. Wie minder opgetogen is, zijn de ngo's. Martin Geiger, van de Duitse afdeling van milieuorganisatie WWF, noemt het niet meer dan een lijst met "niet bindende algemeenheden". Andere milieuorganisaties menen dat de aanwezige ministers zich meer hadden moeten toeleggen op bredere milieuproblemen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via