nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.10.2010 "Ggo's en biodiversiteit gaan niet samen"

BioForum en een reeks andere ngo’s vragen aandacht voor de aantasting van de genetische diversiteit van land- en tuinbouwgewassen. “Op de VN-biodiversiteitstop in Nagoya hopen vertegenwoordigers uit zowat 193 landen een strategie te vinden om het biodiversiteitsverlies in de natuur een halt toe te roepen, maar land- en tuinbouw wordt daarbij uit het oog verloren”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Van landbouwgewassen bestaan er landrassen die veredeld en vermeerderd worden door lokale boeren en tuinders. Dergelijke rassen zijn door de jaren heen aangepast aan de lokale kenmerken van de bodem, de weersomstandigheden en zelfs de wensen van de boer en de lokale consument. Deze rassen zijn volgens de ngo’s dankzij een brede genetische basis divers en dus robuust. “Het voordeel is dat ze veel beter bestand zijn tegen ziekten, plagen en wisselende weersomstandigheden”, klinkt het.

De ngo’s zien dat deze lokaal aangepaste gewassen in industrielanden in de verdrukking geraken. “Een verregaande uniformisering van de genetische kenmerken treedt op. Deze uniformisering wordt in de hand gewerkt door internationale regels en Europese wetgeving over nieuwe gewassen. De vermeerdering en verhandeling ervan is wereldwijd in handen van een vijftal multinationals”, stellen ze.

Volgens de ngo’s is diversiteit, robuustheid en lokaal aanpassingsvermogen van deze gewassen niet langer nodig omdat diezelfde grote bedrijven ook chemische bestrijdingsmiddelen produceren om ziekten en plagen tegen te gaan. “En grondstofverslindende kunstmeststoffen om de productie op te drijven. De stap naar ggo’s past volkomen in deze filosofie. Ggo’s hebben de landbouw niets te bieden, behalve nog meer agrochemische producten, nog meer biodiversiteitsverlies en nog meer controle van multinationals over de voedselketen.”

De ngo’s halen dan ook scherp uit naar Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) omdat zij net voor ze naar de biodiversiteitstop in Japan vertrekt, “nog snel mee haar goedkeuring gaf in de Vlaamse ministerraad aan de zogenaamde coëxistentiebesluiten”. De ngo's noemen die besluiten het startschot voor de commerciële teelt van ggo’s op ons grondgebied.  “Dit moet dienen om in de toekomst ggo-vrije landbouw te vrijwaren, maar wie de stukken goed doorneemt, ziet vooral een vrijgeleide om ggo’s te telen”, klinkt het.

De organisaties vinden het onbegrijpelijk dat “onze Vlaamse regering een beetje besmetting accepteerbaar acht en dat schade onder de zogenaamde etiketteringsnorm van 0,9 procent niet vergoed moet worden”. Dat die besmetting er komt, daar zijn de ngo’s van overtuigd. Ze verwijzen daarvoor naar de maïsstalen die Greenpeace onderzocht bij percelen in de buurt van het ggo-proefveld van ILVO.

Zowel BioForum Vlaanderen, Landwijzer, VELT, Bond Beter Leefmilieu, Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel, Greenpeace, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Vredeseilanden, Wervel als Akelei ondertekenden het persbericht.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via