nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.05.2008 Greenpeace countert positief advies ggo-populieren

Militanten van de milieuorganisatie Greenpeace zijn maandag naar de kabinetten van federaal minister van Klimaat en Energie Paul Magnette, Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits en federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx getrokken om er hun bezorgdheid over de commercialisering van transgene populieren te uiten. De Bioveiligheidsraad gaf maandag een positief advies over een veldproef die het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wil uitvoeren. Sinds 2003 heeft in ons land geen enkele ggo-veldproef meer plaatsgevonden.

Het VIB wil een veldproef uitvoeren met een bepaalde soort genetisch gewijzigde populieren. Laboratoriumproeven hebben uitgewezen dat de gewijzigde houtsamenstelling deze bomen beter geschikt maakt voor de productie van bio-ethanol. Ze geven tweemaal meer glucose vrij bij biochemische afbraaktesten. De veldproef moet nagaan of dit ook in praktijkomstandigheden het geval is. Deze technologie kan ertoe bijdragen dat in de toekomst biobrandstof wordt geproduceerd zonder een hypotheek te leggen op het landbouwareaal.

Het advies van de raad was positief, maar er zijn wel voorwaarden aan gekoppeld. Greenpeace heeft aan de verschillende ministers gevraagd om het advies van de Bioveiligheidsraad niet te volgen. "De goedkeuring van de proef zet de poort open naar commercialisering, wat een risico inhoudt voor het leefmilieu. Het risico op de overdracht van genetisch materieel van geplante soorten op wilde soorten is reëel", aldus campagneverantwoordelijke Natacha Adam van Greenpeace.

Aan de ministers vroegen de Greenpeace-actievoerders om het dossier in zijn context te bekijken en vanuit die optiek beslissingen te nemen. Minister Magnette verzekerde de militanten alvast geen ondoordachte beslissingen te zullen nemen.(KS)

Bron: Belga

Volg VILT ook via