nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.07.2013 Hagelandse fruittelers doen een beroep op wilde bijen

Onderzoek in buurlanden wees uit dat honingbijen niet altijd de meest efficiënte bestuiver van fruitsoorten zijn. In het Hageland start daarom een pilootproject om wilde bijen en hommels naar boomgaarden te lokken. Een 30-tal fruittelers gaat zorgen voor bijenhotels, gemengde hagen en bloemenranden in de boomgaarden.

Bijen vervullen een belangrijke rol in de bestuiving van fruit. Traditioneel zet men honingbijen in voor de bestuiving in boomgaarden. Vooral bij koude en regenachtige periodes blijken solitaire bijen en hommels vaker aanwezig te zijn in boomgaarden en een grotere impact te hebben. 

In het Hageland zijn er heel wat soorten wilde bijen (metselbijen, zandbijen en hommels) die van nature voorkomen en die potentieel interessant zijn voor de bestuiving in de fruitteelt. Er leven in ons land zo'n 375 soorten wilde bijen. Tijdens een nat en koud voorjaar zie je amper honingbijen in de boomgaard. Wilde bijen vliegen wel bij dit weer. Door ook met hen te werken, zijn we minder weersafhankelijk en krijgen we een betere vruchtzetting in het voorjaar", vertelt een Hagelandse fruitteler.

Hij verwijst daarmee naar het pilootproject met een 30-tal fruittelers dat de Regionale Landschappen Noord- en Zuid-Hageland in samenwerking met de Boerenbondvakgroep Fruit Hageland en de provincie Vlaams-Brabant opstarten. Dit project zoekt naar eenvoudige maatregelen die de aanwezigheid van wilde bijen en hommels in boomgaarden versterken. Het geniet daarvoor van Europese projectsteun via het Leaderprogramma. De twee regionale landschappen brengen in dit project alle betrokken actoren samen en werken zo aan een streekgerichte oplossing voor de Hagelandse fruitteelt.

Het is niet de bedoeling om de honingbij te vervangen, maar op zoek te gaan naar maatregelen die zowel wilde bijen als honingbijen ten goede komen. Dit doet men door een maatregelenpakket uit te werken op maat van de deelnemende fruittelers. Dat kan het plaatsen van bijenhotels zijn, de aanleg van gemengde hagen of bloemenranden in de boomgaarden. Via opvolging kan bijgestuurd worden waar nodig.

In de eindfase van het project zullen Hagelandse fruittelers de acties op het terrein bezoeken en hun ervaringen uitwisselen. "Door de bloemenranden krijgen wantsen extra stuifmeel, blijven ze in de boomgaard en eten ze de perenbladvlo op", getuigt een fruitteler reeds. Monique Swinnen, gedeputeerde van Landbouw in Vlaams-Brabant, noemt dit "evolueren van een gecultiveerde aanpak naar een natuurlijke aanpak, een win-win situatie voor zowel de fruitteler als de natuur".

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionale Landschappen Noord- & Zuid-Hageland

Volg VILT ook via