nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.04.2009 Hamme verzet zich tegen natuurplannen Scheldepolder

Boeren, tuinders en recreanten in de Moerzeekse Scheldepolder gaan als gevolg van een wijziging in het structuurplan een onzekere toekomst tegemoet. "Net nu de dreiging van de overstromingsgebieden wat weggeëbd was, vrezen we dat fanatieke groenen zowel de zachte recreatie als landbouwactiviteiten langs de Schelde willen verdrijven", zegt Octaaf Wauters van de Moerzeekse Recreatievereniging in Het Nieuwsblad.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) heeft beslist om het gebied vanaf Lippensbroek tot de Blankaert niet te weerhouden voor recreatieve en agrarische bestemmingen. "De beslissing houdt in dat bos en groen voorrang krijgen", zegt de Hamse burgemeester Paul Van de Casteele (CD&V). "Daarin valt ook een gedeelte van de ruilverkaveling, waarin de voorbije jaren al heel wat werd geïnvesteerd. De geplande grondinname voor natuurontwikkeling wordt in de nieuwe plannen echter verdubbeld. We trekken naar de Raad van State".

Ook Octaaf Wauters, de voorzitter van de Moerzeekse Recreatievereniging die in het Akkershoofd en Grootbroek een 230-tal hovingen en visvijvers beheert, is niet opgezet met de plannen. "Men wil hier een zogenaamd verwevingsgebied creëren, waarin de natuur vrij spel krijgt. Wie in de natuurreservaten in Moerzeke-Kastel het bord met als opschrift 'bewonder deze mooie natuur' aantreft te midden van een verwilderd en vervuild stuk landschap, weet wel beter".

 

Bron: Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via