nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.04.2013 Herkozen Boerenbondvoorzitter bepaalt vijf prioriteiten

In Boer&Tuinder schuift Piet Vanthemsche voor zijn tweede bestuursperiode als voorzitter van Boerenbond vijf aandachtspunten naar voren. Twee daarvan luiden als volgt: "Meer stabiliteit bieden aan het landbouwinkomen en de toegang tot landbouwgrond voorbehouden voor actieve boeren." Over de maatschappelijke eisen aan de sector zegt Vanthemsche dat er een duidelijker verhaal van rechten en plichten moet komen.

De eerste zorg van de herkozen Boerenbondvoorzitter is de instabiliteit en onvoorspelbaarheid van het landbouwinkomen. Dat maakt van de "zeer moeilijke discussie" rond marktwerking en economische duurzaamheid een prioriteit voor Vanthemsche.

De ruimtelijke afbakening van het agrarische gebied, voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, wordt sterk vertraagd of loopt vast. "Tegelijk wordt het herbevestigd agrarisch gebied uitgehold door niet-landbouwgebruik en door de ambities van andere sectoren", stelt Piet Vanthemsche vast.

De rechtszekerheid inzake landbouwgrond wordt verder bedreigd door ongewenste effecten van de huidige pachtwetgeving die de bovenvermelde evolutie versterken. "Een nieuwe benadering zal nodig zijn", concludeert de voorzitter van Boerenbond. "Tegelijk moet de toegang tot landbouwgrond voorbehouden worden voor actieve boeren en moet gezocht worden naar voldoende stimuli voor grondeigenaars om hun grond ter beschikking te stellen."

Het welvarende, dichtbevolkte Vlaanderen stelt steeds meer eisen aan de land- en tuinbouwsector. Dat brengt Vanthemsche bij zijn derde aandachtspunt voor de komende bestuursperiode. "Voor de omgeving waarbinnen onze sectoren evolueren, moet er een duidelijker verhaal van rechten en plichten komen. In het agrarisch gebied moeten de rechten van landbouwondernemers verduidelijkt worden op basis van 'the right to farm'".

Boerenbond wil werken aan de randvoorwaarden om jonge mannen en vrouwen te motiveren om te ondernemen in de land- en tuinbouwsector, met uitzicht op een economisch en sociaal verantwoorde toekomst. "Over bedrijfsopvolging hebben we de voorbije vijf jaar veel gediscussieerd, maar er te weinig aan gedaan", geeft Vanthemsche ootmoedig toe.

Vanthemsche besluit zijn prioriteitenlijstje met de plek van Boerenbond in het snel evoluerende middenveld. "Een grondige reflectie over de relatie van onze beweging met de maatschappij en met de politiek dringt zich op."

Bron: Boer&Tuinder

Beeld: Landgenoten

Volg VILT ook via