nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.11.2012 Importafhankelijkheid kwam België duur te staan in WOI

Regelmatig wijzen de landbouworganisaties erop hoe belangrijk voedselzekerheid is. Wat evident lijkt, wordt immers uit het oog verloren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was voedselzekerheid allesbehalve evident, zo blijkt uit een kortverhaal van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG). Aan de vooravond van de oorlog was ons land slecht voorbereid. Toen de oorlog uitbrak, werd voedsel plots schaars en enorm duur.

Voor heel wat grondstoffen en landbouwproducten was België al decennialang afhankelijk van import. Tijdens de bezetting eiste het Duitse leger levensmiddelen op om de eigen manschappen te bevoorraden. Tussen 1914 en 1918 werden ook honderdduizenden stuks vee in beslag genomen door de bezetter. Door de vele opeisingen en het gebrek aan grondstoffen daalde het voedselaanbod. Prijzen schoten pijlsnel de hoogte in.

"Ondanks de instelling van maximumprijzen door het Duitse bewind floreerde de zwarte markt als nooit tevoren", schrijft Brecht Demasure van CAG in het kortverhaal 'Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Vooral rijke burgers waren bereid om soms tot het tienvoudige te betalen. Eieren waren soms verkocht vooraleer ze gelegd waren. Broodgranen, aardappelen en boter waren erg gegeerd.

Een groot aantal landbouwers toonde zich barmhartig en medelevend en koos ervoor om het lot van de landgenoten te laten primeren op geldgewin. Ook de Boerenbond riep voortdurend op om geen rijkdom te vergaren op de kap van medeburgers. In de praktijk liep het wel eens anders. Met een boutade wordt de landbouw tijdens WOI wel eens getypeerd als “arme landbouw, maar rijke boeren”.

De oorlogsschade aan de Belgische landbouw was hoog. Vooral de landbouwgronden in de Westhoek waren ernstig getroffen. De oorlog heeft ook het landbouwbeleid in België en heel wat andere West-Europese landen 'getekend'. De overwegend liberale handels- en landbouwpolitiek werd verlaten. De meeste Europese regeringen evolueerden naar een meer geleide en gestuurde landbouweconomie. In zekere zin kan gesteld worden dat de wortels van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid teruggaan tot de Eerste Wereldoorlog en de jaren daarna.

Lees het kortverhaal van CAG over de Eerste Wereldoorlog. Kom meer te weten op vrijdag 30 november tijdens de contact- en studiedag 'Water maar geen brood...'

Bron: Het Virtuele Land

Beeld: CAG

Volg VILT ook via