nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.01.2014 Intensieve landbouw kan ecosysteem bodem schaden

Het intensief bewerken van landbouwgrond zorgt voor een kwalitatieve daling van de bodemwerking, meer dan dat het geval is bij grond die minder intensief wordt bewerkt of bij permanente graslanden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Europese Commissie. Vooral het verlies van koolstof en stikstof in de bodem is problematisch.

Bodem zorgt voor koolstofopslag en de circulatie van nutriënten, processen die zowel voor de voedselproductie als voor de strijd tegen klimaatopwarming erg belangrijk zijn. Volgens onderzoekers schaden intensieve landbouwsystemen de bodemwerking, wat dan weer een invloed zou hebben op de ecosysteemdiensten die deze bodems leveren. Het onderzoek werd uitgevoerd op 60 verschillende plaatsen verspreid over Tsjechië, Zweden, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

De onderzochte sites werden onderverdeeld in drie categorieën: grond die intensief wordt bewerkt, grond die wordt bewerkt volgens een uitgebreide gewasrotatie, en permanent grasland. Er werd gemeten hoeveel CO2 en methaan de bodems uitstoten, hoeveel stikstof er uitspoelt in het grond- en oppervlaktewater, en hoe de mineralisatie verloopt. Uit de resultaten blijkt dat de biodiversiteit in de bodem en de hoeveelheid organische stof lager lag waar het land intensief bewerkt werd.

Door de afname van organische stof in de bodem, gaat ook de stikstofmineralisatie trager, zo stellen de onderzoekers vast. Daardoor wordt intensief bewerkt land meer afhankelijk van minerale meststoffen. Alle onderzochte bodems namen methaan op, al was de hoeveelheid geabsorbeerde methaan lager naarmate de aanwezige bacteriële biomassa toenam. In hun conclusie benadrukken ze dat soortgelijk onderzoek onontbeerlijk is om de reactie van de bodem op onder meer de opwarming van het klimaat beter te kunnen voorspellen.

Meer info: PNAS

Bron: Science for Environment Policy

Beeld: Bodembreed.eu

Volg VILT ook via