nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.02.2014 Jaar begint slecht voor intensieve groentetelers

Voor de meeste groenten blijven de contractvoorwaarden in 2014 gelijk, maar voor de bloemkool- en courgettetelers begon het jaar onder een slecht gesternte: diepvriesbedrijf Greenyard Foods, het vroegere Pinguin, stootte een deel van zijn Vlaamse courgetteproducenten af. "Zonder enig overleg", klinken sectororganisaties Boerenbond en ABS ontgoocheld.

Consternatie bij de Vlaamse courgette- en bloemkolentelers. Diepvriesproducent Greenyard Foods beslist de aanvoer van West-Vlaamse courgettes en bloemkolen af te bouwen en verplaatst een deel van de teelt naar het goedkopere Polen. "Deze beslissing brengt de investeringslast, de arbeidsorganisatie en de teeltrotatie van de courgetteteler in gevaar", reageert Boerenbond op de aankondiging. Als gevolg van de stijgende concurrentie zou de courgetteprijs met ongeveer vijf procent dalen, de bloemkolenprijs met zes procent.

"Waarom kiezen de afnemers niet voor het overlegmodel?", vragen Boerenbond en ABS zich in koor af. "De diepvriessector is groot geworden dankzij de grote inzet van de vele telers", werpt ABS op. "Het getuigt dan ook van weinig respect om deze telers zomaar de bons te geven en het plaatst wat ons betreft grote vraagtekens bij de zogezegde samenwerking tussen de diepvriessector en de producenten", aldus ABS.

"Iedere afnemer past zijn eigen regels toe en die diversiteit leidt tot onduidelijkheid en kwaliteitsverlies. De telers staan open voor overleg en willen samen met de afnemers strijden voor een rendabele teelt, met behoud van de kwaliteit", voegt Boerenbond daar aan toe. "Een betere kwaliteit moet ons in staat stellen om ons marktaandeel op z’n minst te behouden. We blijven ijveren voor een gezamenlijke visie met de afnemers over hoe hiermee omgegaan kan worden."

ABS voelt zich onredelijk behandeld en pleit voor meer wederzijds respect: "Blijft de boer de speelbal van de industrie? Wij willen gerespecteerd worden als partners en behandeld worden als een essentiële schakel van de hele sector. Laat het woord 'ketenoverleg' geen ijdel woord zijn, maar een begrip dat daadwerkelijk op alle niveaus en in alle bedrijven toegepast wordt. Duurzame relaties bouw je niet op door eenzijdig mensen voor voldongen feiten te plaatsen. Dat gebeurt alleen met 200 procent respect voor elkaar."

Vegebe, de beroepsorganisatie van de groenteverwerkers, neemt het op voor het bedrijf in kwestie. "Naar we vernomen hebben, heeft het bedrijf wel degelijk gecommuniceerd met de betrokken telers, en dit zowel persoonlijk als in het kader van de participatie aan Agro Expo in Roeselare. De vertrokken telers werden bovendien door het diepvriesbedrijf benaderd voor contracten in andere groenten dan bloemkool."

In het verleden heeft Vegebe meermaals gewezen op nakende problemen met courgettes als gevolg van de hoge loonkosten op Vlaamse tuinbouwbedrijven. "De productie (en verwerking) van courgettes in Spanje of Polen blijkt een stuk goedkoper uit te vallen dan bij ons in Vlaanderen", beschrijft Vegebe-secretaris Romain Cools de harde economische realiteit. "Het is niet denkbeeldig dat de Belgische productie van arbeidsintensieve teelten, die ook in andere Europese teeltgebieden geproduceerd kunnen worden, verder terrein zal verliezen."

Een soortgelijke ontwikkeling speelde zich naar verluidt ook af bij andere gewassen zoals champignons. De diepvriesgroentesector vindt dat "een louter economische oorzaak in de Europese eenheidsmarkt aan de basis ligt van deze ontwikkeling" en krijgt dus niet graag de schuld in de schoenen geschoven door de andere schakels in de keten.

Bron: Boer&Tuinder/Drietandmagazine/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via