nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Een probleem in heel Europa
21.12.2008  Koolstof

Een dalend koolstofgehalte is natuurlijk niet enkel een Belgisch probleem. De meeste Europese landen worstelen ermee en onder meer de klimaatverandering doet het probleem alleen nog toenemen. Europa nam het koolstofgehalte dan ook op in de MTR-randvoorwaarden: in Vlaanderen moet een landbouwer zich, afhankelijk van de bewerkte oppervlakte, laten adviseren door het koolstofgehalte van een aantal percelen te laten bepalen en evalueren. ‘Het aantal verplichte bodemstalen is beperkt,’ zegt Martien Swerts van de dienst Land en Bodembescherming (departement Leef- milieu, Natuur en Energie). ‘Het is vooral de bedoeling om landbouwers bewust te maken van de problematiek, want wie er echt iets aan wil doen, die laat meer bodemstalen onderzoeken dan opgelegd.’

Het koolstofgehalte komt ook terug in de Europese Kaderrichtlijn Bodembescherming, die voorlopig echter nog niet is goedgekeurd. In het voorstel dat op tafel ligt, is het de bedoeling dat de lidstaten risicozones of aandachtszones gaan afbakenen voor erosie, dalend koolstofgehalte, verdichting, verzilting, verzuring, grondverschuiving en verontreiniging. Voor die gebieden moeten dan actieplannen worden opgesteld. ‘De landbouwers hoeven daar geen schrik voor te hebben,’ zegt Martien Swerts. ‘Er komen geen algemeen geldende normen voor heel Europa, geen minimumgehalte koolstof bijvoorbeeld. Er komen wel een aantal criteria om risicogebieden te identificeren, maar de lidstaat bepaalt zelf wanneer er actie wordt ondernomen en welke maatregelen er worden genomen.’

Bron: Landgenoten

Beeld: Jansen & Janssen

Volg VILT ook via