nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Het geheim van een goede bodemstructuur
21.12.2008  Koolstof

Het koolstofgehalte is bepalend voor de conditie van een akker. Het heeft een enorme invloed op alle bodemprocessen. Voldoende organische stof bevordert de bodem-structuur, waardoor de bodem meer weerstand kan bieden tegen druk en dus minder snel verschuift. De erosie-gevoeligheid en de kans op verslemping nemen af. Voorts verbetert organische stof de vochthuishouding: regenwater infiltreert sneller in de bodem en tegelijk houdt de bodem het water ook beter vast. Ook wordt de grond beter doorluchtbaar waardoor het bodemleven wordt gestimuleerd. Allemaal zaken die je teelt ten goede komen.

Het koolstofgehalte is bepalend voor de conditie van een akker. Het heeft een enorme invloed op alle bodemprocessen. Voldoende organische stof bevordert de bodemstructuur, waardoor de bodem meer weerstand kan bieden tegen druk en dus minder snel verschuift. De erosiegevoeligheid en de kans op verslemping nemen af. Voorts verbetert organische stof de vochthuishouding: regenwater infiltreert sneller in de bodem en tegelijk houdt de bodem het water ook beter vast. Ook wordt de grond beter doorluchtbaar waardoor het bodemleven wordt gestimuleerd. Allemaal zaken die je teelt ten goede komen.

Dat alles blijkt onder meer uit een proef die sinds 1997 wordt uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst, met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en Vlaco. Op een proefveld wordt gewone minerale bemesting (kunstmest) vergeleken met bemesting gecombineerd met toediening van 15, 30 en 45 ton gft-compost per ha, telkens om de drie jaar, om de twee jaar en elk jaar. De invloed van de gft-compost is na verloop van tijd duidelijk te merken in de stijgende koolstofgehaltes. En die hogere koolstofgehaltes hebben duidelijk een invloed op de bodemstructuur.

‘Door de hogere infiltratiesnelheid hebben we op de percelen met hoge koolstofgehaltes minder snel plasvorming,’ zegt Jan Bries. ‘Ook blijkt de aggregaatstabiliteit hoger te liggen: de bodem heeft meer weerstand tegen verslemping, bijvoorbeeld bij extreme neerslag. Het waterhoudend vermogen ligt 2 tot 3% hoger. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is toch enkele millimeters water. Als het eens een week niet regent, heeft je gewas een à twee dagen langer vocht. We hebben de oefening gemaakt met de reële weergegevens van 1989 tot 2007: in droge jaren betekenen die enkele millimeters een verschil van drie ton aardappelen per ha, maar ook in een gemiddeld jaar ligt de opbrengst 1,7 ton hoger.’

Bron: Landgenoten

Beeld: Jansen & Janssen

Volg VILT ook via