nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Koolstof in de praktijk
21.12.2008  Koolstof

De komende jaren lopen er verschillende grensoverschrijdende Interreg-projecten die aandacht hebben voor het organische stofgehalte en andere bodembedreigingen. Telkens is er ook aandacht voor de praktijk: wat kun je als landbouwer doen om je akkers op lange termijn in optimale vorm te houden?

BodemBreed: Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en Nederlands-Limburg
Het project start in 2009 en loopt tot eind 2011. BodemBreed bekijkt de bodem als samenhangend complex en wil een duurzaam gebruik van de bodem stimuleren. Er wordt onder meer gewerkt rond bewerkingsmethoden, mechanisatie en de toepassing van groenbedekking.

Meer info? Ine Vervaeke, Provincie Vlaams-Brabant, T 016 26 72 29, e-mail


Prosensols: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk

Prosensols is gestart op 1 september en loopt tot 31 augustus 2012. Doel van het project is de bodem te beschermen tegen degradatie. Daarin speelt het verhogen van het koolstofgehalte een grote rol. Prosensols wil in hoofdzaak de boer ondersteunen bij het opkrikken van de bodemvruchtbaarheid, door maatregelen te evalueren en te demonstreren. Het project krijgt financiële steun van de Europese Unie.

Meer info? Liesbet Serlet, Provincie West-Vlaanderen, T 051 27 33 83, e-mail:


Koolstofsimulator op komst
Om landbouwers een zicht te geven op de evolutie van het koolstofgehalte op lange termijn, laat de dienst Land en Bodembescherming (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Vlaamse overheid) een koolstofsimulator maken waarmee je de evolutie op je percelen kunt voorspellen. Het project wordt concreet uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst en de Universiteit Gent en mee geëvalueerd door kennisgroepen van landbouwers.

In de simulator voer je voor een perceel gegevens in over het huidige koolstofgehalte, de grondsoort en de historiek. Vervolgens kun je voor dat perceel teeltrotaties aanmaken zoveel je wil: rotaties van 1 tot 4 jaar, met 1 tot 3 teelten per jaar, met ingewerkte oogstresten of niet, en met de verschillende mogelijkheden qua bemesting en bodemverbeteraars. Voor elk scenario dat je zo invoert, schetst de simulator welke evolutie je kunt verwachten voor wat het koolstofgehalte betreft. Dus: de ideale manier om te weten te komen welk langetermijneffect je teeltrotatie heeft op het koolstofgehalte van je percelen.

De simulator zal in de eerste helft van 2009 beschikbaar zijn.

Meer info? Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Dienst Land en Bodembescherming, T 02 553 21 93,

Bron: Landgenoten

Beeld: Jansen & Janssen

Volg VILT ook via