nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.10.2013 Landbouwconjunctuurindex stijgt vierde keer op rij

De landbouwconjunctuurindex, waarmee de Vlaamse landbouwadministratie tweemaal per jaar peilt naar de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen in de Vlaamse land- en tuinbouwsector, stijgt voor de vierde maal op rij. Dat laat minister-president Kris Peeters weten. Vooral de melkveehouderij heeft vertrouwen in de de toekomst.

De conjunctuurindex stijgt in het najaar van 2013 voor de vierde keer op rij. De zesmaandelijkse barometer klimt van +2 naar +3. De opwaartse tendens is het gevolg van een grotere tevredenheid bij de landbouwers over de voorbije zes maanden en een positievere inschatting van de economische evolutie. Dat blijkt uit een enquête afgenomen in september 2013 bij een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Achter het positieve, globale resultaat gaan echter sterk verschillende resultaten schuil voor de verschillende deelsectoren. In de melkvee- en de varkenssector maakte het vertrouwen een forse sprong voorwaarts, terwijl vleesveehouders de toekomst opnieuw wat minder rooskleurig tegemoet zien. Het vertrouwen van de akkerbouw en de groenten in open lucht kreeg een flinke knauw. De fruitteelt is opnieuw de enige tuinbouwsector die boven nul uitkomt.

De goedkopere krachtvoeders zijn een meevaller voor de veehouders. Het koude en natte voorjaar gevolgd door een mooie zomer had tot gevolg dat de groei van sommige tuinbouwgewassen vertraging opliep, al dan niet met een slechtere spreiding en opbrengstvermindering tot gevolg. De komende zes maanden plant 30 procent van de bedrijfsleiders investeringen. In de akkerbouw loopt dat aandeel op tot 42 procent van de ondervraagden, bij de groenten onder glas bedraagt het slechts 13 procent. Landbouwers willen voornamelijk investeren in het machinepark, gebouwen en grond.

Vlaams minister-president Kris Peeters ziet het graag gebeuren: "Ik ben verheugd dat het ondernemersvertrouwen in de Vlaamse landbouwsector verder positief evolueert. Er zijn duidelijk terug meer landbouwbedrijven die de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Vooral in de melkveehouderij is een zeer sterk positieve evolutie waar te nemen. Eén op de drie melkveehouders geeft dan ook aan zinnens te zijn hun productie in de eerstvolgende zes maanden uit te breiden. Verheugend is ook dat na jaren van crisis nu ook in de varkenssector de stemming in positieve zin is omgeslagen."

Meer info: resultaten Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2013

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via