nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.01.2013 Landelijk Vlaanderen en VLM gaan nauwer samenwerken

Landelijk Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij ondertekenden op 9 januari een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2013-2015. Bedoeling is op systematische basis informatie uit te wisselen en zo specifieke knelpunten weg te werken. Op lange termijn hebben de twee organisaties de intentie nauwer samen te werken rond het Vlaamse plattelandsbeleid.

Volgens de nieuwsbrief van Landelijk Vlaanderen heeft het merendeel van de land-, bos- en natuureigenaars weinig kennis van het Vlaamse plattelandsbeleid, de regelgeving, de lopende projecten en de betrokken organisaties. Daarenboven gaat het vaak over ingewikkelde, onderling verweven beleidsmateries, waardoor de niet geïnformeerde landbeheerder zich in de steek gelaten voelt of zich wantrouwig opstelt bij de aanvang van nieuwe projecten. De samenwerking moet daar verandering in brengen.

Concreet wil Landelijk Vlaanderen de landbeheerders van bij de start van een nieuw project in contact brengen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Daardoor zullen de eigenaars actief meedenken over mogelijke oplossingen voor inrichtings- en beheerknelpunten en over hun rol als beheerder van het platteland. Dergelijke samenwerking moet uitmonden in een plattelandsbeleid met een maatschappelijk draagvlak.

In de loop van 2013 zullen VLM en Landelijk Vlaanderen infomomenten organiseren voor landbeheerders en samenwerken rond drie concrete inrichtingscases: De Liereman, Veldgebied Brugge en De Wijers.

Bron: nieuwsbrief Landelijk Vlaanderen

Beeld: Landelijk Vlaanderen

Volg VILT ook via