nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.08.2013 "Maak ernstig werk van wijnbouw in Vlaanderen"

Open Vld-parlementslid Lydia Peeters vraagt de Vlaamse regering om sterker in te zetten op wijnbouw. “Met de hervorming van het Europees landbouwbeleid is de tijd daarvoor aangebroken”, meent ze. Peeters is een kenniscentrum voor wijnbouw genegen. “Dat kan het best gevestigd worden in Limburg, met gebruik van de SALK-reconversiemiddelen.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters beseft dat een investering in wijnbouw – zonder klimatologische tegenslagen – meer dan vijf jaar tijd behoeft om te beginnen renderen. “Maar daartegenover staat dat het om een product gaat waar de vraag veel groter is dan het aanbod. Dat vertaalt zich dan weer in een gunstige prijszetting.”

Bovendien ziet ze opportuniteiten in het hervormd Europees landbouwbeleid, dat inzet op vergroening en verduurzaming. “Dat houdt onder meer teeltdiversificatie in voor grote bedrijven”, legt ze uit. “Hier liggen alvast kansen voor een aantal bedrijven die een klein deel van hun oppervlakte kunnen reserveren voor wijnbouw.”

Maar ook voor andere land- en tuinbouwbedrijven, en zelfs voor landbouwers in bijberoep of heuse hobbyboeren is wijnbouw een optie. “Belangrijkste probleem is echter de juiste kennis ontwikkelen én delen. Wijnbouw is immers een gespecialiseerd proces, waarin beter wordt samengewerkt,” zegt Lydia Peeters. “Ook de gezamenlijke promotie van de Vlaamse wijn vormt nog steeds een probleem.” De Vlaamse regering legt de bal volgens haar te zeer in het kamp van de producenten.

Het parlementslid vraagt snel werk te maken van gezamenlijke, betaalbare promotie en van de oprichting van een kenniscentrum wijnbouw in Vlaanderen. Peeters, naast parlementslid ook burgemeester van Dilsen-Stokkem, stelt voor dat dit in Limburg wordt gevestigd. “Vooreerst is Limburg de fruitprovincie bij uitstek en beschikt ze met bijvoorbeeld Aldeneyck en Genoelselderen over gerenommeerde wijnbouwers. Daarenboven grenst het Hageland, dat andere wijngebied in Vlaanderen, aan Limburg.”

In de verdere ontwikkeling van wijnbouw ziet zij ook een nieuwe economische opportuniteit die Limburg na de sluiting van Ford-Genk ten volle kan aanwenden in het kader van de reconversie van de provincie. “De Vlaamse regering kan daarvoor middelen halen uit het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via