nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.08.2013 Maatregelen nodig bij overbelast recirculatiesysteem

Tuinbouwers waarvan het recirculatiesysteem overbelast is door het warme weer en daardoor overloopt, moeten maatregelen treffen om te vermijden dat het drainwater ergens terechtkomt waar het niet thuishoort. Dat is immers gelijk aan lozing. Controleurs van de Mestbank stelden problemen vast bij grondloze tuinbouwbedrijven en herinneren daarom aan enkele noodzakelijke stappen.

Zolang het systeem overbelast is, kunnen tuinders tijdelijk het overtollige drainwater verwijderen. Dat water kunnen ze vervolgens uitspreiden op reguliere landbouwgrond van zichzelf of collega-landbouwers. “Grasland is momenteel wellicht de meest aangewezen teelt, maar ook groenteteelten die bijbemest worden, komen in aanmerking”, klinkt het.

Wanneer tuinders het water uitspreiden op hun eigen landbouwgrond, moeten ze verder geen administratieve handelingen verrichten. Wanneer ze echter het water uitspreiden bij collega-landbouwers, kunnen ze gebruikmaken van een burenregeling (te downloaden op www.vlm.be) of beroep doen op een erkende mestvoerder, die een mestafzetdocument opmaakt (te downloaden op www.vlm.be).

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via