nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2014 Meest recente info over toepassing GLB in Vlaanderen

Aan de implementatie van het vernieuwde Europese landbouwbeleid in Vlaanderen wordt nog volop gewerkt. Heel wat onderdelen van de hervorming zijn opgehelderd, voor andere zaken moeten de details nog uitgewerkt worden. Op zijn website geeft het beleidsdomein Landbouw en Visserij de stand van zaken voor zowel de inkomenssteun aan landbouwers en de marktmaatregelen (pijler I) als voor plattelandsontwikkeling (pijler II).

Over de jongste hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid schrijven we al sinds 2010. We zouden dus best begrijpen dat een aantal lezers het spoor bijster zijn. Waar wou de Europese Commissie met de landbouw naar toe? Wat is er uiteindelijk afgesproken tussen Commissie, Europees Parlement en de landbouwministers van de lidstaten? En welke beleidskeuzes kan Vlaanderen binnen de krijtlijnen van dat politiek akkoord nog maken?

Wie de moeite doet om af en toe eens een kijkje te nemen op de webpagina 'GLB 2020' van de Vlaamse landbouwadministratie blijft het bos door de bomen zien. De jongste update geeft een helder overzicht van wat op vandaag geweten is over de invulling van de beide pijlers van het landbouwbeleid. Een aanrader, in afwachting van de informatiemomenten die het beleidsdomein Landbouw en Visserij dit najaar in elke provincie organiseert om alle landbouwers op de hoogte te brengen van de inhoud van het nieuwe GLB en de praktische gevolgen voor hen.

Meer info: Toepassing van het nieuwe GLB in Vlaanderen

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via