nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.10.2010 "Melkquota leiden niet tot stabielere prijzen"

Volgens een onderzoek in opdracht van de International Dairy Foods Association leiden productielimieten niet tot stabiele zuivelprijzen en beperken ze de groei doordat niet optimaal gereageerd kan worden op exportopportuniteiten. Hierdoor heeft de Europese zuivelindustrie sinds de invoering van de melkquota ingeboet aan marktaandeel.

Het Amerikaanse marktbureau Informa Economics (IE) voerde in opdracht van de International Dairy Foods Association een onderzoek uit naar de verschillende initiatieven die sinds de Tweede Wereldoorlog genomen zijn om melkproductie te reguleren. Aanleiding daarvan is de hernieuwde interesse in overheidsregulering in de zuivelsector als gevolg van volatiele marktprijzen.

In het onderzoek wordt gekeken naar het aantal melkveebedrijven, de gemiddelde bedrijfsomvang, melkprijzen, import- en exportcijfers en consumptietoename. Opvallend is dat het aantal melkveebedrijven zowel in Europa, Canada als de Verenigde Staten met ongeveer 60 procent daalt. Hierdoor verwerpt het onderzoek de stelling dat kleine bedrijven geholpen worden door productiebeperkingen, die zowel in Europa als in Canada werden ingevoerd. Wel ligt het gemiddeld aantal koeien in Europese melkveebedrijven lager dan in de andere landen. In 2009 bedroeg het gemiddelde 45, tegenover 74 en 142 in respectievelijk Canada en de Verenigde Staten.

Daarnaast blijkt dat de prijsevolutie overal een onstabiel pad heeft afgelegd, zowel in landen met productiebeperking als in landen zonder. In 2007 en 2008 stegen de prijzen sterk, terwijl ze in 2009 daalden. Dit beeld tekende zich in alle landen af. Hieruit leiden de onderzoekers af dat productiebeperkingen niet helpen om melkprijzen stabiel te houden.

De toegenomen volatiliteit is volgens IE toe te schrijven aan het slinken van de melkvoorraden. Voor 2007 hadden zowel de Verenigde Staten als Europa een overschot aan melk. Dit gold als natuurlijke buffer tegen sterke prijsstijgingen. Na 2007 namen de voorraden echter af door een toename van de consumentenvraag en weersomstandigheden die in sommige werelddelen de melkproductie negatief beïnvloeden. Dit leidde volgens het onderzoeksbureau tot een sterke stijging en vervolgens een daling van de melkprijs.

Tenslotte meldt het onderzoeksrapport nog dat de positie van de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland op de wereldmarkt de laatste jaren substantieel verbeterde, terwijl het marktaandeel van Europa slonk. Volgens de onderzoekers is dit een gevolg van de beperking van de melkproductie door melkquota. Hierdoor kan niet optimaal gereageerd worden op exportopportuniteiten en een fluctuerende markt, terwijl de Verenigde Staten wel in de ideale positie zitten om op de golven van de wereldmarkt mee te varen.

Bron: Agrarisch Dagblad

Volg VILT ook via