nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.10.2013 Mengvoederindustrie vraagt stabiel beleidskader

FEFAC, de Europese sectorfederatie van de mengvoederindustrie, onderstreept het belang van een stabiel beleidskader om de concurrentiepositie van de Europese mengvoederbedrijven te vrijwaren. Het aflatoxineschandaal, waarbij besmette partijen maïs in de VS wel welkom waren, illustreert volgens FEFAC hoe de strenge Europese wetgeving een ongelijk speelveld creëert.

In het maandelijkse FEFAC-magazine 'Feed Facts' buigt voorzitter Ruud Tijssens zich over de vraag hoe we in Europa op lange termijn de aan- en invoer van veevoedergrondstoffen kunnen verzekeren. De Europese veevoedermarkt verwerkt jaarlijks naar schatting zo’n 200 miljoen ton grondstoffen, goed voor een aandeel van 15 procent in de internationale voedermarkt. Maar het beleidskader dat deze invoer reguleert, wordt steeds specifieker en strenger, stelt Tijssens vast, en verschilt steeds meer van de reguleringen op andere continenten.

De Europese standaard wat betreft voedselveiligheid, genetische modificatie en duurzaamheid heeft er voor gezorgd dat de Europese mengvoederbedrijven hun voorkeursbehandeling bij de aankoop van grondstoffen kwijt zijn gespeeld aan opkomende markten als China en India, die niet dezelfde eisen stellen. Tijssens haalt het aflatoxine-schandaal aan als voorbeeld. In Europa werd het besmette voeder afgevoerd als onbruikbaar en uiteindelijk kwam het veevoeder in de Verenigde Staten terecht omdat de veiligheidsvoorschriften er minder streng zijn. Tegelijk vraagt ook de Europese consument steeds nadrukkelijker om een duurzaam product.

Er is met andere woorden een ongelijk speelveld op de internationale veevoedermarkt, besluit Tijssens. Vergeleken met andere landen en continenten heeft Europa een veeleisend en complex beleidskader, wat het voor de veevoederfabrikanten niet evident maakt competitief te zijn en te blijven. Dat zou op termijn ook de leefbaarheid van de Europese veehouderij kunnen hypothekeren, aangezien ze sterk afhankelijk is van ingevoerde energiegewassen. FEFAC vraagt daarom dat de lidstaten en de Europese instellingen daar rekening mee houden tijdens de vrijhandelsgesprekken die ze momenteel voeren met zowel de Verenigde Staten als de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via