nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.08.2013 Mestverwerkers vragen betere spreiding aangevoerde mest

Mestverwerkingsinstallaties kampten in 2010 voor het eerst met capaciteitstekorten. Vorig jaar deed het probleem zich opnieuw voor zodat het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) de veehouders vraagt om verwerkingsplichtige mest zo snel mogelijk af te voeren. De verwerking van mest via de techniek biologie is in 2012 met 9,6 procent gestegen tegenover 2011. In december bedroeg de groei evenwel 13,2 procent.

In 2011 en 2012 hebben VCM, VLM en de landbouworganisaties de veehouders gesensibiliseerd om de aanvoer van mest naar biologische verwerkingsinstallaties beter over het jaar te spreiden. Uit de cijfers kon worden vastgesteld dat in 2011 enige verbetering zichtbaar was, maar in 2012 was de aanvoer in december weer sterk gestegen. Het gevolg was dat mestverwerkers mest aan de poort moesten weigeren en de verwerkingsinstallaties overvol zaten. "Veehouders beginnen te laat aan de afvoer van hun mestoverschot", analyseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking.

VCM, VLM en de landbouworganisaties willen de veehouder dit jaar opnieuw oproepen tijdig de verwerkingsplicht voor 2013 te berekenen. VCM hoopt dat veehouders mestaanvoer bewust zullen spreiden en ook de voordelen hiervan zullen inzien. "Verwerkingsplichtige mest kan in de zomer goedkoper verwerkt worden doordat bijvoorbeeld geen extra opslagkost wordt aangerekend", legt VCM in zijn nieuwsbrief uit. "Bovendien moeten veehouders zich ervan bewust zijn dat als de verwerkingsinstallaties vol zitten, ze in de problemen kunnen geraken om alsnog aan hun verwerkingsplicht te voldoen."

Bron: e-nieuwsbrief VCM

Volg VILT ook via