nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.06.2013 Mestverwerking en -export in Vlaanderen blijft stijgen

In 2012 reikte de Mestbank mestverwerkingscertificaten (MVC) uit voor 34,3 miljoen kg stikstof, of 13 procent meer dan in 2011. De sterkste groei is op te tekenen bij de export van onbehandelde mest: een stijging van 18 procent tot 7,2 miljoen kilo stikstof. Van die 7,2 miljoen kilo stikstof is er 5,6 miljoen kg stikstof afkomstig van pluimveemest. Dat meldt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Per kilogram stikstof die verwerkt of geëxporteerd wordt, kent de Mestbank één mestverwerkingscertificaat (MVC) toe. Zo ontvingen eind mei 136 landbouwers en 134 mestverwerkers MVC’s voor 2012. 841 landbouwers kregen MVC’s voor de export van ruwe mest in 2012. De sterkste groei viel te noteren bij de export van onbehandelde mest. Die uitvoer steeg globaal met 18 procent tot 7,2 miljoen kilo stikstof. Daarvan is 5,6 miljoen kilo of 78 procent afkomstig van pluimveemest.

Toch is het de export van onbehandelde niet-pluimveemest, voornamelijk varkensmest, die vorig jaar relatief gezien het sterkst steeg. In 2012 werd meer dan 1 miljoen kilo extra stikstof afkomstig van onbehandelde niet-pluimveemest geëxporteerd in vergelijking met 2011 (1,6 miljoen kilo stikstof in 2012 tegenover 571.000 kilo stikstof in 2011). Vlaanderen exporteerde vooral opvallend meer onbehandelde mest naar Nederland.

Bijna de helft van de mestverwerking gebeurt door de dunne fractie van mest biologisch te behandelen. In 86 biologieën werd in 2012 in totaal 15,8 miljoen kilo stikstof via die techniek verwerkt tot onschadelijk stikstofgas, een stijging met 15 procent tegenover vorig jaar. De export van behandelde mest (bijvoorbeeld na vergisting, compostering of droging) steeg in 2012 met 7 procent, tot 11,1 miljoen kilo stikstof. Daarnaast verwerkten landbouwers in hun stallen zelf 270.000 kg stikstof met behulp van een zure luchtwasser of een biologische luchtwasser met nabehandeling.

Landbouwers kunnen mestverwerkingscertificaten gebruiken om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Een bedrijf dat een “bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking” of een “overname van nutriëntenemissierechten mits mestverwerking” aanvraagt, moet met MVC’s bewijzen dat het voldoende extra mest heeft verwerkt. Dat kan sinds vorig jaar via het digitale MVC-loket dat geïntegreerd is in het e-loket van de Mestbank.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via