nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2013 Methaanuitstoot koeien in Europees verband verlagen

Om de methaanuitstoot van melkkoeien omlaag te brengen, slaan ruim 50 onderzoekers uit 17 Europese landen de handen in elkaar. "In al die landen wordt al gewerkt aan betrouwbare methoden om de uitstoot van methaan bij koeien te meten. Die kennis wordt nu gebundeld", deelt Wageningen UR Livestock Research mee. De Europese Commissie stelt 600.000 euro beschikbaar voor kennisuitwisseling.

Ieder land is zijn eigen onderzoek naar het verlagen van de methaanuitstoot van koeien gestart, en dat is kostbaar. Om voldoende informatie te verzamelen, is samenwerking in de EU noodzakelijk. Yvette de Haas van Wageningen UR legt uit: "Voor het opstellen van een betrouwbare, makkelijk uitvoerbare methodiek om methaanuitstoot te meten en daar informatie over genetica aan te verbinden, hebben we data nodig van 10.000 tot 15.000 melkkoeien. Als we de huidige data van alle landen in één database zetten, hebben we momenteel informatie van ongeveer 6.000 koeien."

Wageningen UR vroeg samen met de Deense Aarhus University subsidies aan om netwerkbijeenkomsten te organiseren voor alle Europese wetenschappers die een bijdrage leveren aan klimaatvriendelijkere melk. De aanvraag werd gehonoreerd en vanaf oktober 2013 stelt de Europese Commissie 600.000 euro beschikbaar voor een periode van vier jaar. Van dat geld worden onder trainingen, bijeenkomsten en uitwisseling van onderzoekers betaald.

Naast het ontwikkelen van protocollen om op grote schaal methaan te kunnen meten, gaan de onderzoekers op zoek naar indicatoren die nog makkelijker en goedkoper te meten zijn. Het uiteindelijke doel is om koeien te fokken die evenveel melk produceren en net zo gezond zijn als de huidige generatie melkkoeien, maar substantieel minder broeikasgassen uitstoten. Methagene is de naam van het netwerk dat methaanreductie wil bereiken via genetica.

Meer info: Methagene

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via