nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.05.2011 Nieuw lessenpakket maakt 'organische stof' tastbaar

De Bodemkundige Dienst van België presenteerde donderdag in het Landbouwinstituut van de K.U.Leuven het interactief lessenpakket 'Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit'. Terwijl het vorige lessenpakket 'Plantenvoeding: van bodemstaal tot bemesting' zich vooral richt op het land- en tuinbouwonderwijs, mikt het nieuwe lessenpakket op een breder doelpubliek.

Organische stof en het beheer ervan is een zeer actueel onderwerp op Vlaams en Europees niveau. Jarenlang ging het organische stofgehalte in Vlaamse bodems achteruit. "Uit de staalnames van 2008-2010 blijkt dat die trend omgebogen is, maar dat dient de komende jaren nog te worden bevestigd", zegt professor Annemie Elsen. Het organische stofgehalte verbeteren is alleszins een werk van lange adem en vergt van land- en tuinbouwers onder meer een goede vruchtwisseling, het inwerken van oogstresten en groenbedekkers en het toepassen van stalmest en compost.

De Bodemkundige Dienst van België tracht met het lessenpaket 'Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit' een voor de land- en tuinbouw belangrijk publiek reeds vanop de schoolbanken vertrouwd te maken met organische stof. Voor studenten uit het hoger onderwijs en leraren van het secundair land- en tuinbouwonderwijs in de brede zin werd een uitgebreid naslagwerk voorzien. Leerlingen van het TSO en BSO land- en tuinbouw, groenbeheer, bosbouw en natuurbeheer kunnen het leerlingenboek gebruiken, dat meer concrete toepassingen bevat. "Theorie wordt steevast aan praktijk gekoppeld en de 'SchoolFarm' maakt de leerstof concreet op een virtueel landbouwbedrijf", verzekert Mia Tits.

Ook leraren uit het ASO kunnen dit keer wat uit het lessenpakket oppikken. Er is namelijk ook een studie rond bodemerosie en overstromingen voorzien die door de studenten van Groep T, bachelor lerarenopleiding aardrijkskunde, werd opgesteld. Deze kan perfect in de lessen aardrijkskunde of als vakoverschrijdend project worden gebruikt.

Het volledige lessenpakket omvat het uitgebreide naslagwerk, vijf exemplaren met oefeningen en opdrachten, de studie rond bodemerosie en overstromingen en een documentatiemap met formulieren voor een standaardgrondontleding, organische mest en compost, een verklarende nota organische stof, voorbeeld analyse- en adviesrapporten en een lijst van organische meststoffen met verklarend cijfermateriaal over bijvoorbeeld de effectieve organische stof die ze toedienen aan de bodem.

Dit staat allemaal ook op een cd die eveneens verhelderende foto's bevat. Tot slot bevat de koffer nog de cd met de Koolstofsimulator, een set van drie stalen wit zand, compost en potgrond, een zakje mosterdpoeder voor het opsporen van regenwormen in de bodem en kleine staaltjes zaaigoed van groenbedekkers zoals bladrammenas, gele mosterd, rode klaver en gras.

Bestellen kan bij de Bodemkundige Dienst van België.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via