nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.11.2013 Nieuwe aanpak organisatie fokkerij van Piétrainvarkens

In het kader van het Vlaams Actieplan Varkenshouderij presenteert minister-president Kris Peeters een nieuwe aanpak voor de organisatie van de fokkerij van Piétrainvarkens. Hij heeft een geprofessionaliseerd en toekomstgericht fokkerijbeleid voor ogen. Naast een nieuwe organisatiestructuur komen er door de sector gefinancierde praktijktestbedrijven en een nieuwe selectiemesterij bij ILVO.

Het inkruisen van het genetisch materiaal van het Piétrainras zorgt ervoor dat de varkenssector in Vlaanderen een uniek product produceert. Kenmerkend voor het Vlaamse varken zijn een hoog percentage mager vlees, een hoog slachtrendement en een unieke conformatie van de varkenskarkassen. Het Piétrainras is veruit de meest specifieke bron van genetica binnen de Vlaamse varkensfokkerij.

Samen met de unieke kennis en kunde van de Vlaamse fokkers, de varkenshouders en de verwerkende industrie, bieden deze kenmerken extra troeven zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt. Dat heeft er mee voor gezorgd dat de Vlaamse varkenshouderij vandaag goed is voor één procent van de wereldwijde varkensproductie.

Eén van de acties uit het plan van de minister-president voor de heropleving van de varkenshouderij was er op gericht om de fokkerij van Piétrainvarkens een nieuw en meer professioneel elan te geven. Onder leiding van een externe consultant en op initiatief van Kris Peeters werd samen met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders een blauwdruk uitgetekend voor het gewenste beleid en de organisatiestructuur van de Vlaamse Piétrainfokkerij voor de komende jaren.

De blauwdruk werd gunstig onthaald door verschillende vertegenwoordigers van de fokkers, de KI-centra, de landbouworganisaties, de veevoedersector, de slachthuizen en de wetenschappelijke instellingen. De minister-president zal alle Piétrainfokkers in Vlaanderen persoonlijk aanschrijven om te polsen of ze bereid zijn in dit vernieuwende en toekomstgerichte project te stappen. Hij prijst de nieuwe structuur voor de fokkerij van Piétrainvarkens aan als “een unieke kans om de specifieke kenmerken van de Vlaamse varkenshouderij op het vlak van genetica te verzekeren en meer nog toekomstgericht uit te bouwen”.

“Door een meer professionele aanpak en de nodige investeringen in testbedrijven en een selectiemesterij bij ILVO moet de Vlaamse Piétrainfokkerij zijn rol als bron van vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de Vlaamse varkenshouderij optimaal kunnen blijven spelen” aldus minister-president Kris Peeters. Binnen de nieuwe organisatiestructuur zal een afdeling Informatieverzameling en -verwerking managementondersteunende informatie aanbieden. Vanuit die afdeling zal onderzoek worden gestimuleerd en ondersteund.

Om de volledige sector de kans te geven de nieuwe structuur en aanpak te leren kennen, wordt er op maandag 9 december om 15u op de site van ILVO in Melle een toelichtingsvergadering georganiseerd voor de geïnteresseerde fokkers, erfbetreders en andere belangstellenden.

Inschrijven voor infovergadering kan via mail .

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via