nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.09.2000 Nieuwe machine voor mestverwerking

In het West-Vlaamse Lichtervelde is vrijdag een nieuwe machine voorgesteld die varkensmest verwerkt tot herbruikbare producten. Het gaat om water dat mag geloosd worden en gedroogde mest. Met de machine kan een kubieke meter varkensmest verwerkt worden tegen 650 frank.

Volgens onafhankelijk landbouwexpert Luc Busschaert is de machine de oplossing voor de zware boetes die de boeren vanaf dit jaar zullen krijgen op de overproductie van mest. André Bracke, voorzitter van de vzw Vereniging van Varkenshouders (VEVA), gelooft ook in de nieuwe methode.

"Gema-Pur" is de naam van de machine die de Vlaamse varkensboer binnenkort moet helpen om te overleven. "Het probleem is de overproductie van varkensmest", stelt Luc Busschaert. "In Vlaanderen wordt momenteel 85 miljoen kilogram fosfaat geproduceerd door de varkenssector. We kunnen echter slechts 49 miljoen kilogram kwijt op de beschikbare velden. Voor het overschot zijn we al tien jaar op zoek naar een oplossing. Prangend probleem is echter dat de varkensboer die overproduceert vanaf dit jaar zal beboet worden op zijn overproductie.

Het gaat om een boete van 10 frank per kilogram fosfaat of stikstof. Volgend jaar en het jaar erop wordt de boete verdubbeld tot een maximum van 40 frank. Dergelijke kost zal veel boeren de das omdoen. Vandaar de nood aan meer mestverwerking".

De machine die in Lichtervelde proefdraait, is drie containers groot. De machine is in staat om tot 95 procent water uit de mest te halen. De eerste stap in het productieproces is een trilfilter. Daarmee wordt al vijftig procent water uit de mest gehaald. Het opgevangen water wordt door middel van een membraan een eerste keer gezuiverd. Het wordt daarnaast ook sanitair ontsmet, zodat alle virussen en bacteriën eruit verwijderd worden. Een tweede zuivering wordt gedaan op basis van het systeem van de omgekeerde osmose. Daardoor wordt het water op lozingkwaliteit gebracht, conform de Vlarem-wetgeving. Het water uit de machine kan dus geloosd of hergebruikt worden.

De mest die overblijft na de trilfilter kan verder worden gedroogd in een trommel of worden gecomposteerd. Beide systemen laten toe de mest te exporteren. Zoiets gebeurt nu al met kippenmest. Het kan ook verkocht worden als organische meststof of aangewend worden als energierecuperator.

Het enige knelpunt waarmee de makers van de machine nog af te rekenen hebben, is de kostprijs voor de exploitatie van de machine zelf. Momenteel wordt onderzocht om de machine zo energiearm mogelijk te laten draaien. De energiekost mag maximum 650 frank per kubieke meter mest bedragen om rendabel te zijn.

André Bracke van de Vereniging van Varkenshouders gelooft ook in de nieuwe technieken. Ook de prijs ervan noemt hij haalbaar. De proefopstelling van de nieuwe machine blijft nog een maand draaien op het bedrijf Seghers Hybrid langs de Oude Bruggeweg in Lichtervelde. Het zijn de firma's Gema nv uit Schilde en de nv ATP Consulting uit Antwerpen samen met het constructiebedrijf Rochem Hamburg die de nieuwe mestverwerkingsmachine op landbouwbedrijfsniveau ontwikkelden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via