nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.05.2013 Ondernemersvertrouwen Vlaamse landbouw stijgt licht

De conjunctuurindex van de Vlaamse landbouw blijft lichtjes stijgen, hoofdzakelijk dankzij het optimisme bij de deelsectoren vleesvee, fruit en melkvee. De toekomstverwachtingen zijn gematigd positief. "Opnieuw zien meer landbouwbedrijven de toekomst met vertrouwen tegemoet", zegt landbouwminister Kris Peeters verheugd. In de varkenshouderij weegt de voederprijs op de stemming.

De landbouwconjunctuurindex, waarmee de Vlaamse landbouwadministratie tweemaal per jaar peilt naar de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen in de Vlaamse land- en tuinbouw, stijgt voor de derde maal op rij. Voor de berekening van de conjunctuurindex ondervraagt de Vlaamse landbouwadministratie een 750-tal landbouwbedrijven zesmaandelijks over omzet, productie, personeel en prijzen.

De laatste peiling geeft een lichte stijging van de index aan, tot net boven het nulpunt. Dat wil zeggen dat de sector gematigd optimistisch is over de toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden. Zo plant 36 procent van de bedrijfsleiders investeringen in de nabije toekomst. Dat is een stijging van 7 procent tegenover het najaar van 2012. In de fruitteelt loopt dat aandeel op tot 54 procent, in de glassierteelt gaat het om 8 procent.

Wat betreft de soort investering, gaat het vooral om vervangingsinvesteringen (19 procent) en in iets mindere mate om uitbreidingsinvesteringen (17 procent). En in wat wordt er geïnvesteerd? De ondervraagde landbouwers willen voornamelijk investeren in het machinepark (17 procent), gebouwen (14 procent) en grond (8 procent).

De vleesveesector evolueerde in een jaar tijd van de meest pessimistische naar de meest optimistische sector. Bijna 80 procent van de ondervraagden geeft aan dat de verkoopprijs de afgelopen zes maanden is gestegen, en 31 procent denkt dat die nog verder gaat toenemen. Ook de melkveesector is dankzij de stijgende melkprijs voorzichtig positief. In de varkenshouderij duikt de conjunctuurcurve dan weer de dieperik in: de uitzonderlijke hoge voederprijs baart de varkenshouders de nodige zorgen.

Ook de akkerbouwers maken zich zorgen: door het natte najaar konden er minder wintergranen gezaaid worden, terwijl het koude voorjaar een groeiachterstand en een vertraging van de voorjaarswerkzaamheden veroorzaakte. De fruittelers zijn dan weer vrij tevreden. De huidige verkoopprijs van appels en vooral peren ligt nog steeds beduidend hoger dan in het voorjaar van 2012. De sierteelt en groenteteelt onder glas gingen de voorbije winter gebukt onder hoge brandstofprijzen.

Vlaams landbouwminister Kris Peeters juicht het stijgende optimisme toe: "Ik stel met tevredenheid vast dat de Vlaamse land- en tuinbouwers ondanks de moeilijke toestand van de algemene economie, de toekomst positief blijven inschatten. Daarmee wordt de veerkracht van de sector nogmaals onderstreept. Ik vind het dan ook van uitermate belang dat we in de eerstvolgende maanden op Europees niveau snel tot een akkoord komen omtrent een stevig landbouwbeleid voor de volgende jaren. Onze Europese landbouw- en voedselproductie blijft immers een belangrijke pijler voor onze welvaart", aldus Peeters.

Meer info: Vlaamse landbouwconjunctuurindex

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Johan Vanneste

Volg VILT ook via