nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.12.2012 Onderzoek naar gevolgen biomassa op koolstof in bodem

De Vlaamse onderzoeksinstelling VITO, het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Nederlandse kennisinstituut Alterra onderzoeken het effect van de toenemende vraag naar biomassa op het koolstofgehalte in de bodem. Dit moet de overheid helpen bij de ontwikkeling van een toekomstgericht bodembeleid, dat rekening houdt met klimaat en landgebruik.

"Door de toenemende vraag naar biomassa dreigt het organische stofgehalte in de bodem sterk te dalen", meldt VITO in zijn nieuwsbrief. Dat is een probleem want de hoeveelheid koolstof in de bodem is belangrijk voor diens vruchtbaarheid en productiviteit. Bovendien maakt het deel uit van een belangrijke maatregel in de strijd tegen de klimaatverandering, omdat organische stof CO2 uit de atmosfeer in de bodem kan capteren.

Concreet bestuderen de onderzoeksinstellingen de koolstofstromen die biomassaproductie teweegbrengt en de invloed ervan op de koolstofvoorraad in de bodem. Ze maken daarbij gebruik van modellen die de organische stof in Europese bodems in kaart brengen, ontwikkeld door VITO op vraag van de Europese Commissie. Gecombineerd met de koolstofsimulator laten die modellen toe om de hoeveelheid vastgelegde koolstof in de Vlaamse bodems te berekenen.

Verder onderzoeken ze de mogelijke bijproducten van biomassa, zoals digestaat of biochar. Die bijproducten worden immers toegevoegd aan de bodem als bodemverbeteraar, en kunnen zo dienen als alternatieve meststof. “We onderzoeken of ze dezelfde positieve eigenschappen hebben als gewone bodemorganische stof en we gaan na of ze conform zijn met de wetgeving. Bodemverbeteraars voegen nutriënten toe aan de bodem, wat natuurlijk moet stroken met de bepalingen van het Mestactieplan”, legt VITO uit.

Ten slotte bestuderen de onderzoekers de haalbaarheid van enkele scenario’s voor duurzame gewasrotatie. De modellen die ze daarvoor gebruiken, worden aangevuld met veldmetingen uit andere onderzoeken, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (korte-omloophakhout) en de K.U.Leuven (lange termijnevolutie van organische koolstofvoorraden).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid en moet helpen bij de ontwikkeling van een toekomstgericht bodembeleid. Het loopt nog tot april 2013.

Bron: VITO Vision

Volg VILT ook via