nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.03.2013 Opnieuw Nederlandse melk vervuild met aflatoxine

Opnieuw is in melk van twee Nederlandse melkveehouders een te hoog gehalte van het natuurlijke gif aflatoxine gevonden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er is nog geen duidelijkheid over de bron van de vervuiling, maar uit voorzorg hebben de mengvoederindustrie en de melkveesector beslist alle voeder gemaakt met Hongaarse, Roemeense en Servische maïs terug te roepen.

Daartoe hebben de Nederlandse vereniging van veevoederbedrijven (Trust Feed), de Nederlandse vereniging van de diervoederindustrie (Nevedi) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gezamenlijk opdracht gegeven aan hun leden. Afgelopen weekend al besloten ze voorlopig geen maïs uit die landen te verwerken, maar nu komt daar de terugroepactie van eerder geleverd voeder bij. Het gaat zowel om mengvoeder als om enkelvoudige leveringen bestemd voor melkvee.

Om hoeveel voeder het in totaal gaat weten de organisaties niet, hoe groot de financiële schade zal zijn ook niet. Volgens Boerderij kan het om honderden bedrijven gaan, en kan de operatie tot twee weken duren. Trust Feed en Nevedi benadrukken evenwel dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. “Er is nog geen verband aangetoond tussen de overschrijding van de aflatoxinenorm in melk en het geleverde mengvoeder. Maar we willen geen enkel risico lopen de kwaliteit van zuivel in het gedrang te brengen”, klinkt het in Boerderij.

Na de vaststelling van de vervuiling in twee melkveebedrijven, heeft NVWA meteen een onderzoek naar de bron opgestart, en NZO de melkleveringen van de bedrijven geblokkeerd. “Een hoge concentratie aflatoxine in melk kan immers schadelijk zijn voor de gezondheid”, laat een woordvoerder van NVWA weten. Beide bedrijven hebben diervoeder van dezelfde leverancier ontvangen, die intussen op de hoogte werd gebracht.

De twee melkveehouders waarbij eerder een vervuiling werd aangetroffen, mogen inmiddels wel terug melk leveren. Als reactie op de vermoedens van import van vervuilde korrelmaïs in Nederland heeft NZO zijn controles opgevoerd. De organisatie zegt hierdoor te kunnen garanderen dat alle melk die op de markt is of was, aan alle wettelijke eisen voldoet of voldeed.

Aflatoxine is een natuurlijk gif afkomstig van schimmels, dat op lange termijn een kankerverwekkend effect kan hebben. Het nestelt zich op voedsel zoals pinda's, noten, granen en peulvruchten. De stof werd onlangs ook in veevoeder in Roemenië, Servië en Duitsland teruggevonden. Als dat voeder aan melkvee gegeven wordt, kan het in de melk terechtkomen.

Hoewel in België geen aflatoxines werden teruggevonden in veevoeder, wenst de Belgische graanhandel via beroepsvereniging Synagra te benadrukken dat ook handelaars de voedselveiligheid hoog in het vaandel dragen en de nodige controles verrichten. “In het kader van ons collectief bemonsteringsplan doen wij jaarlijks ongeveer 340 analyses op mycotoxines in granen”, illustreert sectorvoorzitter Jean Maertens. “Het gaat om controles op de granen die boeren leveren aan de handel en de mengvoederindustrie. Op aflatoxines hebben we sedert het ontstaan van ons bemonsteringsplan in 2004 nog geen enkele overschrijding genoteerd.”

Bron: Belga/Boerderij/eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via