nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.05.2012 PCA maakt webapplicatie om aardappelplaag te bestrijden

Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) in Kruishoutem heeft een webapplicatie ontwikkeld die aardappeltelers advies op perceelsniveau kan geven over de bestrijding van de aardappelplaag. “Dit levert niet alleen winst op voor de teler, maar ook winst voor het milieu”, beweert Oost-Vlaams gedeputeerde Alexander Vercamer.

De aardappelplaag is één van de grootste bedreigingen voor de aardappelteelt in onze regio. “De ziekte lijkt uit het niets te verschijnen, maar is in staat om op korte termijn het volledige gewas in de regio aan te tasten en te vernietigen”, legt Pieter Vanhaverbeke van het proefcentrum uit. “Elke aardappelteler moet bijna dagelijks een inschatting maken van het risico en beslissen of hij zijn aardappelen vandaag moet bespuiten of hij het nog kan uitgestellen.”

Bovendien komt de Europese kaderrichtlijn duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen eraan, die als doel heeft de impact van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. “Dat betekent dat telers hun gewassen niet meer behandelen dan strikt noodzakelijk is, waardoor het aantal overbodige bespuitingen wordt verminderd. Daarom moeten telers een kader hebben waarbinnen ze op een objectieve manier kunnen beslissen om al dan niet gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken”, aldus Vanhaverbeke.

Dit kader wil het PCA aanleveren met de nieuwe webapplicatie. “Waar ons waarschuwingssysteem tot op vandaag een wekelijks generalistisch advies geeft aan onze leden-landbouwers, is het de bedoeling met de webapplicatie advies te geven op maat van de teler en op perceelsniveau”, zegt Vanhaverbeke. De applicatie is gekoppeld aan een databank van gegevens die het PCA sinds de start van zijn waarschuwingsdienst in 1993 heeft opgebouwd.

Aardappeltelers kunnen login-gegevens aanvragen bij het PCA om gebruik te maken van de applicatie. Zij kunnen de locatie van hun perceel ingeven, de variëteit aardappelen, de opkomstdatum van de aardappelen en de bespuitingen die al gebeurden. Die gegevens worden gelinkt aan de meteorologische gegevens van zo’n 45 weerstations. “Op basis daarvan kunnen telers het risico dagelijks zien evolueren en de juiste keuze maken welke percelen wel of niet behandeld moeten worden”, stelt het PCA.

Naast de ziektedruk op perceelsniveau bevat het webprogramma ook een kaartje dat de ziektedruk in heel Vlaanderen weergeeft en een kaartje waar percelen die al zijn aangetast met de aardappelplaag zijn aangeduid. Tot slot is er ook een algemeen advies opgenomen zoals dat nu al wordt verstuurd. “Dit menselijk advies blijft belangrijk, want het zou niet verstandig zijn om meteen blindelings te vertrouwen op een systeem dat nog in de opstartfase zit.”

Momenteel hebben zo’n 100-tal telers zich al aangemeld om het systeem te gebruiken. “Nochtans zijn er in deze eerste fase een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo vragen wij dat de telers de webapplicatie intensief gaan gebruiken en dat ze er ons ook feedback over bezorgen”, legt Bruno Gobin, directeur van de Oost-Vlaamse proefcentra, uit. De applicatie kan ook gebruikt worden in Wallonië. Voorlopig zal ze door CARAH (Centre pour l’ Agronomie et l’Agro-industrie de la province de Hainaut) getest worden op basis van Waalse weersgegevens.

De applicatie voor de professionele gebruikers werd ontwikkeld met steun van Vlaanderen en dankzij een project van het ‘Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de Producten’ toegankelijk gemaakt voor alle Belgische aardappeltelers. In het kader van een Europees Leader+ project dat mee gefinancierd wordt door Oost-Vlaanderen, zal een vereenvoudigde versie ter beschikking worden gesteld aan lokale verenigingen van volkstuinen in de Vlaamse Ardennen. “Het is immers belangrijk dat ook amateurtelers de aardappelplaag op een doeltreffende manier bestrijden zodat dit niet voor extra ziektedruk zorgt bij de professionele telers”, aldus gedeputeerde Vercamer.

Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, reageert positief op het nieuwe digitaal waarschuwingsplatform van het PCA. “Waarschuwingssystemen vormen al decennialang een belangrijke ondersteuning om gewassen optimaal en op een duurzame manier te beschermen. Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid zijn daarbij essentiële voorwaarden voor de gebruikers. Deze webtoepassing kan bijdragen tot een nog efficiëntere inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de aardappelteelt”, klinkt het.

Meer informatie: www.pcainfo.be

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via