nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.01.2013 Peeters vraagt 1 jaar uitstel voor inwerkingtreding GLB

Naar aanleiding van Agriflanders pleit Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters ervoor om de inwerkingtreding van het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met één jaar uit te stellen, tot 1 januari 2015. Dit biedt volgens hem de mogelijkheid om de debatten over de hervorming van het landbouwbeleid grondig verder te zetten, in plaats van halsoverkop in te voeren.

Peeters lichtte zijn standpunt toe tijdens zijn ‘landbouwpraatje' met Piet Vanthemsche, voorzitter van Boerenbond, op Agriflanders. Als eerste argument wijst hij op de vertraagde procedure. “Het Europees Parlement heeft zich nog steeds niet uitgesproken en de begrotingsdiscussie is nog volop aan de gang. Uitvoering in 2014 zou ons dus niet toelaten om de land- en tuinbouwers grondig voor te bereiden.”

Als tweede punt haalt hij de inhoud van de hervormingsvoorstellen aan. “In plaats van in 2014 snel iets in te voeren, vraag ik meer tijd om inhoudelijk over de hervorming te discussiëren. Het debat is immers nog verre van afgerond, en heel wat lidstaten hebben samen met Vlaanderen vragen bij de haalbaarheid van een aantal maatregelen.”

Zo wordt er volgens Peeters te weinig ingegaan op de noodzaak om te komen tot een gelijk speelveld met de rest van de wereld. “Het kan niet zijn dat de Commissie in Vlaanderen hoge eisen stelt op het vlak van dierenwelzijn en kwaliteit, maar een oogje dichtknijpt wanneer producten elders uit Europa worden ingevoerd. Daarenboven houden de voorstellen nog te weinig rekening met landbouw in een verstedelijkte omgeving en reiken ze geen instrumenten aan om daarmee om te gaan. Ten slotte zijn ook de vergroeningsvoorstellen te rigide, waardoor ze dreigen een lege doos te worden, en zijn ze te weinig aangepast aan de Vlaamse situatie.”

Op de vraag of premier Elio Di Rupo dit ook voldoende beseft, als vertegenwoordiger van België in de onderhandelingen over het Europees meerjarenbudget, antwoordt Peeters dat hij ook aan die kant zijn boodschap blijft herhalen. “Ik heb hem op het hart gedrukt dat landbouw een topprioriteit is in die discussie, en heb hem attent gemaakt op de problemen die Vlaanderen zou ondervinden als het landbouwbudget sterk zou worden teruggeschroefd. Ik kan dus alleen maar hopen dat hij die boodschap ook als dusdanig zal overbrengen tijdens de volgende discussieronde.”

Vanthemsche reageert in naam van Boerenbond positief op het pleidooi van de minister. “We zijn blij dat Peeters de inwerkingstelling wil uitstellen, want uiteindelijk kan Europa ten vroegste het gemeenschappelijk landbouwbeleid afronden in de zomer van 2013”, klinkt het. “Dat betekent dat noch de administraties noch de boeren tijd hebben om zich aan te passen en voor te bereiden. We weten nog altijd niet wat Europa van ons verwacht, of hoeveel budget we daarvoor gaan krijgen. We zijn dan ook eveneens vragende partij voor uitstel.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via