nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.08.2012 Peeters wil inteelt honden inperken met fokkerijbeleid

Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters wil de Vlaamse regeling inzake fokkerij voor grotere landbouwdieren uitbreiden naar de hondensector. Op die manier wil hij komen tot een ruimere registratie van afstammingen en regels die inteelt bij honden indammen. “De inteeltproblematiek bij honden moet worden teruggedrongen om erfelijke afwijkingen en problemen met dierenwelzijn te voorkomen”, stelt Peeters.

Uit een studie van de K.U.Leuven naar inteelt en genetische diversiteit bij 23 populaties honden, blijkt dat de invoer van een adequate fokkerijstrategie noodzakelijk is voor de gezondheid en het voortbestaan van sommige rassen. Daarnaast wijst de studie, die werd uitgevoerd in opdracht van minister-president Peeters, op het belang van een uitgebreide set geregistreerde afstammingsinformatie.

Om aan deze noden te voldoen, heeft de Vlaamse overheid een ontwerpbesluit klaar, analoog aan de fokkerijwetgeving voor grotere landbouwdieren. Dit onderwerp wordt de komende weken met de vier stamboekorganisaties en de organisaties van kwekers en handelaars besproken en zal nog dit najaar aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

Intussen werd op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij al een meldpunt ingesteld. Daar kan iedereen klachten of gegevens over erfelijke afwijkingen melden en vragen over de kwestie stellen.

“Een te sterke inteelt bij honden is de oorzaak van erfelijke afwijkingen en van gezondheids- en gedragsproblemen bij honden. Het is noodzakelijk dat fokkers, kwekers en handelaars samen aan een degelijk fokkerijbeleid werken om dergelijke problemen te voorkomen. Het zo ruim mogelijk registeren van afstammingsgegevens zal de basis van dat beleid vormen”, aldus Kris Peeters.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via