nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.04.2013 Per maand 27 miljoen dieren naar Belgische slachthuizen

Vorig jaar werd in ons land bijna 1,8 miljard kilo vlees (geslacht gewicht) geproduceerd. Maandelijks worden bijna één miljoen varkens, meer dan 25 miljoen kippen en 70.000 runderen geslacht. Inclusief schapen, geiten, paarden, kalkoenen, eenden en ander gevogelte komt het totaal op ongeveer 27 miljoen geslachte dieren per maand.

Het aantal geslachte runderen in België daalde in 2012 met vier procent naar 822.000 runderen. Voor de varkens bleef de terugval beperkt tot één procent, naar 11,7 miljoen stuks. Bij het gevogelte is er een lichte stijging merkbaar van één procent, die vooral te wijten is aan een stijging van de geslachte kippen tot een beetje meer dan 308 miljoen stuks.

De varkenssector is met een aandeel van 62 procent de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Op jaarbasis gaat het om 1,1 miljard kilo geslacht gewicht. Terwijl er in 1980 minder dan acht miljoen varkens werden geslacht, komt dat aantal sinds 2010 in de buurt van 12 miljoen.

In de braadkippenhouderij gaat het om 402 miljoen kilo aan geslachte kippen, goed voor een bijdrage aan het geslacht gewicht van 22,5 procent. De vleesveehouderij realiseert met 262 miljoen kilo een aandeel van 15 procent in het geslacht gewicht.

Bijkomend worden maandelijks ongeveer 10.000 schapen, 600 geiten, 700 paarden, 70.000 kalkoenen, 4.000 eenden en 16.000 stuks ander gevogelte geslacht. Dat brengt het totaal op ongeveer 27 miljoen geslachte dieren per maand.

Meer info: STATBEL

Bron: Nieuwsbrief STATBEL

Volg VILT ook via