nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.06.2013 Pilootfabriek voor veevoeders zoekt soja-alternatieven

De eerste bouwfase van het Feed Design Lab op het drielandenpunt in Venray start na het bouwverlof. “Naast een opleidingscentrum komt er een pilootfabriek waar de veevoederindustrie nieuwe grondstoffen en processen kan uittesten. Daar is 2,5 miljoen euro voor uitgetrokken”, vertelt voorzitter Yvan Dejaegher. De dierlijke keten investeert op deze manier in minder afhankelijk worden van overzeese soja.

Het bestuur van de Stichting Open Innovation Center Feed Design Lab (FDL) zette het licht op groen voor de bouw van een trainingscenter en een ‘proeffabriek’ voor de productie van duurzame diervoeders. FDL is een uniek samenwerkingsproject tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden dat nu fysiek vorm krijgt. De locatie die uitgekozen werd, is Venray - op het drielandenpunt - om het internationale karakter van het netwerk en van de samenwerking te onderlijnen.

De missie van Feed Design Lab is het bevorderen van open innovatie en kennisdeling in de veevoederindustrie om te komen tot een duurzame dierlijke productieketen. Belgische, Duitse en Nederlandse veevoederfirma’s zullen van de modernste technologische snufjes in de pilootinstallatie gebruik kunnen maken voor onderzoek naar nieuwe grondstoffen. Ook kunnen er nieuwe productietechnieken uitgetest worden. Met de resultaten van de testen wordt vertrouwelijk omgegaan, in het belang van de opdrachtgever. Kennisdeling wordt de taak van het trainingscenter en de community die gelijktijdig met de pilootfabriek worden opgezet.

In fase één wordt met een budget van 2,5 miljoen euro de basis van de productiefaciliteit gerealiseerd. Op korte termijn is een tweede fase van FDL voorzien, waarin de productielijn verder wordt uitgebreid en de automatisering verder geoptimaliseerd. Het Feed Design Lab in Venray gaat voor de veevoederindustrie dezelfde rol vervullen als de Food Pilot van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek voor de voedingsindustrie. “Een vergelijkbare pilootfabriek voor veevoeders vond je voorheen alleen in Noorwegen. Dichter bij huis, en vooral dichter bij de grondstofstromen en bijproducten, was de nood eraan groot. We hopen op veel interesse bij de fabrikanten om in Venray proeven te doen”, zegt Dejaegher.

Yvan Dejaegher is directeur-generaal van BEMEFA, de beroepsvereniging van de Belgische diervoederproducenten. Vorig jaar werd hij benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Feed Design Lab. “De focus in de proeven bij FDL zal op eiwitten liggen om de afhankelijkheid van overzeese soja te verkleinen. Dat kan door nieuwe eiwitbronnen, bijvoorbeeld insecten, te valoriseren of door procesverbeteringen om de eiwitten uit grondstoffen beter te benutten.”

De initiatiefnemers van het eerste uur zijn DSM, Dinnissen, Imtech, Vitelia, Knowhouse, Greenport Venlo en HAS den Bosch. Nederlands Limburg zal FDL ondersteunen en stelt daarvoor een lening ter grootte van 400.000 euro beschikbaar. Bij de andere (financiële) partners van FDL vinden we naast firma’s als Nuscience en Coppens Diervoeding ook de landbouworganisaties Boerenbond België, Boerenbond Deurne en LLTB. “Zij staan helemaal achter dit initiatief. De veehouderij heeft er alle belang bij dat we minder afhankelijk worden van ingevoerde eiwitten”, legt Dejaegher uit.

De diervoedersector is de voornaamste leverancier van de veehouderij en staat in voor een productie van 100 miljoen ton in Europa.

Meer info: Feed Design Lab

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Feed Design Lab

Volg VILT ook via