nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2010 Principeakkoord over ecologische schade door ggo's

Na zes jaar van intensieve onderhandelingen is er eindelijk een akkoord gekomen voor een nieuw internationaal verdrag over aansprakelijkheid inzake genetisch gewijzigde organismen (ggo’s). Landen die ggo’s importeren en uitzaaien, hebben nu een wettelijk kader om een vergoeding te eisen in geval van schade aan de biodiversiteit. Dat werd beslist tijdens de biodiversiteitsconferentie in het Japanse Nagoya.

Het nieuwe verdrag over aansprakelijkheid en schadeloosstelling is een belangrijke aanvulling op het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid dat werd afgesloten in 2000. Het verdrag legt voor het eerst wettelijk bindende internationale regels voor grensoverschrijdende verplaatsingen van ggo’s vast. Eerdere pogingen om met 160 landen een akkoord te ondertekenen over gemeenschappelijke regels inzake aansprakelijkheid, mislukten.

In Nagoya kon er wel een doorbraak bereikt worden in het dossier. Het Kuala Lumpur-Nagoya Aanvullend Protocol is een internationaal bindende afspraak die bepaalt dat de verantwoordelijke producent van het exporterende land aansprakelijk is voor eventuele schade die ggo’s veroorzaken in het land van import. Vooral voor ontwikkelingslanden zou het verdrag een betere naleving van de wet bieden.

Wanneer bewezen is dat de teelt van geïmporteerde ggo’s negatieve gevolgen heeft gehad voor de biodiversiteit en voor de economische exploitatie van een land, dan heeft het getroffen land het recht om een schadevergoeding te vragen om de schade te herstellen. De bewijslast voor die schade ligt bij het land dat de ggo’s invoert. Daarvoor kan het een beroep doen op de informatie die producenten en overheid verplicht zijn te leveren op basis van het Protocol van Cartagena.

Vanaf maart 2011 wordt het verdrag opengesteld voor ondertekening in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Van zodra het geratificeerd wordt door tenminste 40 lidstaten, zal het Aanvullend Protocol in werking treden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via