nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2001 Rendabiliteit van tuinbouwbedrijven steeg in 1999

Op de tuinbouwbedrijven steeg het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht in 1999 met 5,6 procent in vergelijking met het jaar voordien. De groentebedrijven boekten echter minder goede resultaten dan in 1998. Dat is te wijten aan de minder goede resultaten van de bedrijven met groenten in open grond. Dankzij de betere resultaten van de boomkwekerijen verbeterde in 1999 de rendabiliteit van de sierteeltbedrijven. De fruitbedrijven herstelden in 1999 hun rendabiliteit na het slechte jaar 1998.

Op basis van de gegevens van 352 tuinbouwbedrijven met een CLE-boekhouding heeft het Centrum voor Landbouweconomie berekend dat de rendabiliteit van de groentebedrijven in 1999 slechter was dan het jaar voordien. Het arbeidsinkomen per arbeidseenheid verminderde met 5 procent. Per 1 000 frank kosten worden 939 frank opbrengsten behaald, tegenover 977 frank in 1998.

Terwijl de champignon-, aardbei- en glasgroentebedrijven wél goed scoorden, boekten de bedrijven met overwegend groenten in open grond zeer slechte resultaten. Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht bedroeg in 1999 701 841 frank. Een jaar eerder bedroeg dat nog 998 580 frank.

De rendabiliteit van de sierteeltbedrijven is in vergelijking met 1998 verbeterd. Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht bedraagt 1 103 793 frank tegen 1 023 272 frank tijdens het voorgaande boekjaar, dit is een toename van 8 procent.

De snijbloemenbedrijven en vooral de boomkwekerijen boekten een positief rendement. Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht in de boomkwekerijsector steeg in 1999 met maar liefst 41 procent na het rampjaar 1998. De rendabiliteit van de azalea- en vooral de begoniabedrijven liep terug.

Voor de fruitbedrijven wordt 1999 gekenmerkt door een verbetering van de rendabiliteit. Dit is vooral het gevolg van de hogere kilogramopbrengsten van appelen. Gemiddeld nam de kilogramopbrengst met 32 procent toe. De prijs daalde echter met 11 procent en blijft op een veel te laag peil.

De geldopbrengsten van de peren per hectare in opbrengst nemen als gevolg van de hogere prijzen met 13 procent toe. Deze ontwikkelingen verklaren waarom de rendabiliteit van de fruitbedrijven in 1999 verbeterde. Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht bedroeg in 1999 840 874 frank, dat is 47 procent meer dan in 1998 toen een zeer laag inkomen behaald werd. Ondanks de verbetering in 1999 blijft de rendabiliteit van de fruitbedrijven beneden peil. Per 1 000 frank kosten worden slechts 900 frank opbrengsten behaald.

De eerste ramingen voor het boekjaar 2000 wijzen er op dat de rendabiliteit van de tuinbouwbedrijven minder goed zal zijn dan in 1999. De bedrijven met groenten onder glas hebben wel hogere geldopbrengsten behaald, maar de hogere brandstofkosten zullen deze positieve ontwikkeling neutraliseren. Ook op de glassierteeltbedrijven zal de rendabiliteit als gevolg van de hogere brandstofprijzen onder druk staan. Ten slotte moet worden vermeld dat ook in 2000 de rendabiliteit van de fruitbedrijven beneden peil zal blijven.

Info: CLE, De rendabiliteit van het tuinbouwbedrijf in 1999(2000). Voor meer informatie over de inhoud contacteert u Nicole Taragola, tel 02/208 50 57.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via