nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.03.2011 Rita Demaré volgt Pierre Vrancken op als voorzitter VBT

Het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen heet in de toekomst niet alleen het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, maar het heeft ook een nieuwe voorzitter. Rita Demaré, voorzitter van de Roeselaarse REO Veiling, volgt Pierre Vrancken op na zes jaar voorzitterschap. Naast een nieuwe naam en een nieuwe voorzitter heeft het VBT ook een nieuwe website. De afkorting VBT blijft behouden.

Het VBT ontstond 20 jaar geleden, in 1991. De organisatie moet de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit vertegenwoordigen en behartigen. Daarvoor werkt het waar nodig samen met andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders. Voor haar leden biedt het VBT een platform aan voor overleg en uitwisseling en het verstrekt sectorrelevante informatie aan haar leden.

Zes jaar geleden werd Pierre Vrancken als voorzitter van Veiling Borgloon benoemd tot voorzitter van het VBT. Volgens hem waren er tijdens zijn voorzitterschap vijf thema’s steeds prominent aanwezig. “Het eerste is voedselveiligheid en kwaliteitsborging. Daarnaast was het ook steeds belangrijk om de export te vrijwaren. Vooral de contacten met Rusland waren niet altijd optimaal, maar we konden steeds rekenen op een goede samenwerking met het Voedselagentschap”, blikt Vrancken terug.

Een ander thema dat Vrancken wel vaker zag opduiken, was de ontwikkeling van de VBT-database waarbij prijstransparantie werd nagestreefd en het unieke concept van simultaanverkoop. Ook de steeds toenemende internationalisering van de sector was een thema dat VBT nauwgezet opvolgde. En de jongste jaren ging er steeds meer aandacht naar de gemeenschappelijke marktordening (GMO) groenten en fruit.

De afscheidnemende voorzitter die door de algemene vergadering van VBT ook werd benoemd tot erevoorzitter, gaf zijn opvolgster meteen ook wat aandachtspunten voor de toekomst mee. “Het is zeker belangrijk dat we ook in de toekomst allianties aangaan met andere partijen. Daarnaast moet het belang van afzetcoöperaties voldoende in de kijker worden gesteld. Het jaar 2012, tot de VN uitgeroepen tot ‘Internationaal Jaar van de Coöperatie’ lijkt mij daarvoor ideaal”, aldus Vrancken.

Minister-president Kris Peeters loofde Vrancken voor zijn inzet voor de tuinbouwsector. “Sinds 1991 spreekt onze groente- en fruitsector via het VBT met één stem. Daarmee is het de best georganiseerde tuinbouwsector van heel Europa. De Belgische veilingen worden meer dan eens aangeduid als lichtend voorbeeld van hoe een gemeenschappelijke marktordening moet worden omgezet in de praktijk”, sprak Peeters.

Ook Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche benadrukte het werk dat Vrancken als voorzitter verzette voor de tuinbouwsector. “Voor mij is Pierre Vrancken vooral een bruggenbouwer. Niet alleen tussen de verschillende veilingen, maar ook over landsgrenzen en generaties heen.” Vanthemsche riep de nieuwe ploeg van het VBT ook op om het belang van de tuinbouwers zelf en van onderzoek en ontwikkeling nooit uit het oog te verliezen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via