nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.12.2013 Ruilverkaveling Vissenaken is afgerond

Eind vorige week is een einde gekomen aan het ruilverkavelingsproject in Vissenaken door het verlijden van de aanvullende ruilverkavelingsakte. Daarmee worden alle financiële rechten en plichten van eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers geregeld. “Alle werken op private eigendom zijn achter de rug, er resten enkel nog een aantal werken op openbaar domein”, zegt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Het ruilverkavelingscomité Vissenaken heeft 7,2 miljoen euro geïnvesteerd in dit ruilverkavelingsproject. Twee derde daarvan werd gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu (62%), het Departement Mobiliteit (4%), het Europees Plattelandsfonds (1%) en het provinciebestuur Vlaams-Brabant (5%). De lokale partners en de eigenaars financierden samen de resterende 29 procent: Tienen (18%), Boutersem (3%), Glabbeek (4%), Natuurpunt en de eigenaars (4%).

Door de ruilverkaveling werden verspreide landbouwkavels gegroepeerd en vergroot via grondenruil. Er werden wegeniswerken uitgevoerd om de bereikbaarheid van gronden en bedrijven te verbeteren. Zo werd 36,5 kilometer wegen vernieuwd en verhard. Bijna drie kilometer daarvan wordt gebruikt als wandelweg. Door de wegen functioneel in te richten, kunnen ook recreanten gebruik maken van de veldwegen. In het gebied werden ook zeven rust- en picknickplaatsen aangelegd. Om het sluipverkeer in het gebied te ontmoedigen, werden op vraag van de stad Tienen een aantal verkeersremmende maatregelen uitgevoerd.

Zowel op openbaar domein als op privé-domein vonden inrichtingswerken plaats. Er werden ook zeven wachtbekkens aangelegd om wateroverlast in de dorpskernen tegen te gaan. Daarnaast werd de Velpevallei vernat en er werd een doorstroommoeras gecreëerd. Het gebied kreeg er ook 2,5 hectare bos bij. Kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten werden aangelegd en om modderstromen tegen te gaan, legde men grasbufferstroken aan langs de veldwegen.

Op openbaar terrein zijn er nu nog een aantal afwerkingswerken aan de gang. Het gaat onder meer om de verbetering van een zestal veldwegen en op vraag van de stad Tienen worden er nog 12 tractorsluizen aangelegd. De uitvoering daarvan zal rond zijn in maart 2014. Omdat alle werken op privéterrein afgelopen zijn, is het Comité tot Aankoop van Mechelen, in opdracht van het ruilverkavelingscomité Vissenaken, overgegaan tot het verlijden van de aanvullende akte van de ruilverkaveling.

“Deze aanvullende ruilverkavelingsakte regelt de financiële rechten en plichten van de eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers en is het sluitstuk van het ruilverkavelingsproject”, legt VLM uit in een persbericht. “In de loop van 2014 zal het secretariaat van de ruilverkaveling, per aangetekende zending, de respectievelijke afschriften van de aanvullende akte overmaken aan de belanghebbenden van de ruilverkaveling.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via