nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


11.07.2011  Ruimte voor landbouw?

Flankerend beleid over de grens
In buurlanden als Frankrijk of Duitsland is de grondschaarste minder nijpend, maar Nederland kampt met een gelijkaardige ruimtedruk als Vlaanderen. Hoe gaan onze Noorderburen om met compensaties voor bestemmingswijzigingen? Wat kunnen we van hen opsteken?

Volgens Riena Tienkamp, Accountmanager bij de Dienst Landelijk Gebied, de Nederlandse evenknie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), is de aanpak in Vlaanderen en Nederland vrij gelijklopend. ‘Al denk ik dat we proactiever tewerk gaan. Wij hebben een aantal gebiedsmakelaars die voor hun gebied goed weten wie welke plannen heeft. Wie de stoppende boeren zijn, wat de mogelijke bestemmingswijzigingen zijn op termijn.

Hoewel de compensatieberekeningen zeer complex en daardoor moeilijk te vergelijken zijn, denk ik ook dat onze vergoedingen iets hoger liggen. Onze grondenbank heeft, onder meer door historische verwervingen, meer grond in eigendom. Wij hebben 40.000 hectare in portefeuille en draaien een jaaromzet van 400 miljoen euro. (In Vlaanderen is dat 13 miljoen euro voor een gebied dat ongeveer 3 keer kleiner is. Omgerekend per km² is dat 10 keer minder dan het Nederlandse budget, nvdr.)’

‘Voorts slagen we erin om jaarlijks voor 4 á 5 bedrijven de bedrijfsverplaatsing door middel van ruilaankopen te regelen. Daarnaast worden enkele tientallen bedrijven ondersteund bij een bedrijfsverplaatsing. Mijn ervaring is dat het er, naast de vergoedingen, vooral op aankomt om de boer mentaal over de drempel te helpen om zijn geboorteplaats te verlaten. Als een landbouwer een van onze voorstellen grondig heeft bekeken, merken we dat hij daarna vaak met eigen voorstellen komt.

Een ander verschil is dat de uitvoering van het natuurbeleid in Nederland een provinciale bevoegdheid is, waarbij de provincies werken met middelen die het nationale kabinet vrijmaakt. En dat kabinet heeft grote besparingen aangekondigd. Momenteel is ongeveer 60 procent van de in 2018 te realiseren ecologische hoofdstructuur aangekocht, maar het is afwachten in hoeverre we op dit elan kunnen doorgaan…’

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via