nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


11.07.2011  Ruimte voor landbouw?

Bebouwing en verpaarding als bedreiging
Volgens het Witboek Landbouwonderzoek is tussen 1985 en 2005 166.000 ha cultuurgrond verdwenen.

Daarvan werd maar liefst 154.000 ha ingepalmd door bebouwing. De verwachting is wel dat die evolutie de komende jaren wordt afgeremd. Het gaat vooral om percelen die eerder al als woongebied waren ingekleurd: de woonoppervlakte op de ruimtelijke plannen bleef sinds 1994 constant.

Ook de ‘verpaarding’ en ‘vertuining’ van het landbouwgebied baart zorgen. De K.U. Leuven stelde vast dat in 2009 in België circa 69.300 ha landbouwgrond als paardenweide werd gebruikt. Over de als privétuin ingerichte landbouwoppervlakte zijn geen cijfers. Daarnaast zou nog eens 60.000 ha in Vlaanderen door pensioenboeren in gebruik zijn.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via