nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.09.2000 Saenen verwijt Dua "pure onkunde"

Tijdens een bezoek van federaal minister Jaak Gabriels aan een landbouwbedrijf in Rutten, bij Tongeren, in het kader van de "Dag van de Landbouw" heeft Roger Saenen, woordvoerder van de Boerenbond, zondag zwaar uitgehaald naar Vlaams minister van landbouw Vera Dua. Saenen verwijt Dua onder meer "pure onkunde" en een "totaal gebrek aan visie qua Vlaams landbouwbeleid".

Saenen kondigde de komende week acties van de boeren in Oost- en West-Vlaanderen aan. "Die acties zullen naar alle waarschijnlijkheid doorgaan in de vorm van blokkades. We hebben de boeren nochtans opgeroepen om de burger ditmaal te sparen, maar als Boerenbond hebben we daar niet altijd vat op", luidde het. Saenen geeft komende dinsdag meer uitleg over de aangekondigde acties.

Saenen is er niet over te spreken dat een groot aantal varkens- en pluimveehouders, net zoals een aantal bedrijven die tijdens de dioxinecrisis geblokkeerd werden, nog altijd op hun centen wachten. Ook het door Dua ingevoerde Mestactieplan valt volgens Saenen niet in goede aarde bij de boeren. "De boeren weten op dit ogenblik nog altijd niet hoeveel mest ze mogen uitrijden, terwijl alle mest voor 20 september wel op de akkers moet liggen. De sector vreest er terecht voor dat ze hierdoor een pak boetes zullen oplopen", zegt Saenen.

Saenen is ook niet te spreken over het feit dat het door Dua ingediende plan in het kader van de Agenda 2000 door Europa onontvankelijk werd verklaard. Dat ligt volgens hem aan de "pure onkunde" van de minister. "Maar hierdoor dreigen we andermaal 10-tallen miljoenen fondsen en subsidies te mislopen", klinkt het.

Saenen verwijt Dua tot slot nog dat ze geen werk maakt van de afbakening van de landbouwzones waardoor de boeren bij iedere gewestplanwijzging volgens hem honderden hectare landbouwgrond verliezen.

Federaal minister Jaak Gabriels wist enkel te vertellen dat landbouw een belangrijke bron van inkomsten voor Vlaanderen betekent, maar niet altijd naar waarde geschat wordt. "In Vlaanderen produceren we met minder steun veel meer dan in de rest van Europa. Eén tiende van de export in Vlaanderen is landbouw, maar telkens wanneer er een crisis opduikt wordt er over dat zogenaamde beperkte aandeel van de landbouw gepalaverd", aldus de minister.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via