nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.09.2013 Salmonella bij mens en dier verschilt meer dan verwacht

Het Britse Sanger Institute onderzocht in samenwerking met de KU Leuven een Schotse salmonelladatabank die gedurende 22 jaar staaltjes bijhield van besmettingen bij mens en dier. Daaruit blijkt dat menselijke salmonellastammen duidelijk genetisch verschillen van dierlijke stammen en dat menselijke salmonellavarianten een bredere antibioticaresistentie hebben.

De salmonellabacterie veroorzaakt een darminfectie en ligt aan de basis van voedselvergiftigingen. De bacterie kan een grote resistentie tegen antibiotica opbouwen en dat beperkt de mogelijkheden om een infectie te bestrijden. De herkomst van salmonella-infecties bij de mens werd tot nu toe toegeschreven aan een overdracht van infecties via dieren, vooral dan vee. Dat klopt niet, blijkt uit de Brits-Leuvense studie, die recent verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Professor Philippe Lemey, moleculair epidemioloog aan het Rega Instituut van de KU Leuven, werkte aan de studie mee: "Door de verplichte inzamelplicht van besmette stalen beschikt Schotland over een grote salmonelladatabank, die aangevuld werd met internationale stalen. Het Sanger Institute onderzocht vooral de resistentie tegen antibiotica bij één variant (Salmonella typhimurium DT104) en stelde vast dat die groter was bij de menselijke salmonella dan bij de dierlijke. Dat ging tegen de verwachting in, omdat men veronderstelde dat hoofdzakelijk het plaatselijke vee salmonella-infecties overbracht op mensen", aldus Lemey.

"Met de genetische informatie van 370 stalen hebben we de verwantschap tussen de verschillende salmonellastammen gereconstrueerd: wanneer ze ontstaan zijn en hoe ze zich verspreidden tussen verschillende gastheren – mensen en dieren", gaat Lemey verder. "Uit onze analyse bleek dat er minder infecties werden overgedragen dan verwacht vanuit het vee. Bovendien gebeurde de besmettingen in beide richtingen: niet enkel van dier naar mens, maar ook van mens naar dier."

Bij salmonella-infecties is het plaatje dus complexer dan gedacht volgens Lemey: "Er zullen bij besmetting andere factoren dan lokale overdracht via vee een rol spelen: internationale reizen en geïmporteerd voedsel bijvoorbeeld. Er is verder onderzoek nodig om dit wereldwijd te bestuderen en om te bekijken of er internationaal toezicht nodig is."

Meer info: Sanger Institute en Science

Bron: eigen verslaggeving/KU Leuven nieuws

Volg VILT ook via