nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.06.2010 Spermacentra brengen 9 op 10 Vlaamse varkens voort

Het jaarrapport van de centra waar sperma wordt gewonnen voor de inseminatie van varkens toont aan dat het belang van de spermacentra in de varkensvleesproductie stijgt. In 2002 was naar schatting slechts de helft van de vleesvarkens geboren in Vlaanderen afkomstig van een beer in een spermacentrum. Vorig jaar was dit bijna 90 procent.

De centra waar sperma wordt gewonnen voor de inseminatie van varkens moeten erkend zijn door zowel de federale als de Vlaamse overheid. Eind 2009 waren er 37 spermacentra voor varkens erkend door de Vlaamse overheid. Net iets minder dan de helft, 17 centra, is gelegen in West-Vlaanderen. De overige 20 centra zijn verdeeld over de rest van Vlaanderen.

Gemiddeld zijn er 54 beren per centrum. Maar er is een sterke variatie in grootte van de centra. Het kleinste centrum telt 3 beren, het grootste centrum heeft er meer dan 300. Het merendeel van de centra heeft een capaciteit van maximum 50 beren. Uit het jaarrapport van 2009 blijkt dat de spermacentra de algemene trend van landbouwbedrijven volgen: het aantal centra daalt maar ze worden wel groter.

Het totaal aantal donorberen in Vlaanderen steeg in 2009 met meer dan 10 procent. Het aantal beren bedroeg 1.989, onder te verdelen in 1.761 eindberen (88,5%) en 228 zeugenlijnberen (11,5%). Eindberen zijn bestemd voor de productie van vleesvarkens, terwijl zeugenlijnberen gebruikt worden voor de productie van fokzeugen. De eindberen zijn voornamelijk stamboekberen van het ras Piétrain.

Amper 7 procent van het totaal aantal geproduceerde spermadosissen is toe te schrijven aan zeugenlijnberen. Verwacht wordt dat de productie van sperma van zeugenlijnberen nog verder zal dalen omdat grote bedrijven vaker hybride fokzeugen aankopen in plaats van zelf de zeugen op te fokken.

87 procent van de ganse spermaproductie is toe te schrijven aan eindberen van het Piétrainras. De Piétrain is voor de Belgische varkenssector onmisbaar geworden als eindlijnbeer. Niet alleen voor zijn hoog percentage mager vlees, maar vooral voor zijn conformatie die nakomelingen tot een gegeerd exportproduct maakt.

Nagenoeg 9 van de 10 vleesvarkens die in Vlaanderen geboren werden, zijn afkomstig van een eindbeer uit een erkend spermacentrum. De stijgende trend illustreert het toenemend belang van de spermacentra voor de vleesvarkensproductie.

De impact van beren in spermacentra op de kwaliteit van de geproduceerde vleesvarkens is bijzonder groot. De uitbaters van spermacentra leveren heel wat inspanningen om beren van de gewenste kwaliteit in het centrum te brengen. Om die kwaliteit in te schatten, beschikken ze over gegevens uit het stamboek of het register en over informatie uit prestatieonderzoek.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via