nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2013 Sporen van glyfosaat in urine Vlaamse testpersonen

Uit een studie aangevraagd door milieuorganisatie Friends of the Earth is gebleken dat bij bijna de helft van de onderzochte personen sporen van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in hun lichaam zit. Voor Vlaanderen was dat het geval bij 5 van de 10 testpersonen. Het is niet bekend waar het precies vandaan komt of wat het met ons lichaam doet.

De resultaten van Vlaanderen zijn vergelijkbaar met die uit andere Europese landen: in 44 procent van de stalen van vrijwilligers uit 18 verschillende landen werden sporen van glyfosaat gevonden. Alle vrijwilligers wonen in steden en niemand had in de aanloop naar de testen met glyfosaatproducten gewerkt. Het is volgens de ngo de eerste keer dat in Europa testen worden gedaan naar de aanwezigheid van het onkruidbestrijdingsmiddel bij mensen.

Glyfosaat is één van de meest wijdverspreide onkruidbestrijdingsmiddelen in de wereld. Het wordt gebruikt door landbouwers om velden onkruidvrij te maken voor het inzaaien of voordat het gewas is gekiemd. Het wordt soms ook op granen gespoten om ze gelijkmatig te drogen voor de oogst of ter bestrijding van doorlevende onkruiden. Glyfosaat is de meest gebruikte herbicide in het Verenigd Koninkrijk en wordt gebruikt op 39 procent van de landbouwgrond in Duitsland. Wereldwijd is Monsanto de grootste producent van herbiciden op basis van glyfosaat.

Friends of the Earth maakt zich zorgen om het feit dat mensen uit verschillende steden de stof in hun lichaam hebben. “Onze vrijwilligers zijn geschrokken dat er sporen van een onkruidbestrijdingsmiddel in hun lichaam zit. Zij willen weten waar dit vandaan komt en welk effect het heeft”, aldus Nicola Freeman van Friends of the Earth Vlaanderen. Freeman haalt verschillende studies aan die aantonen dat glyfosaat al vanaf heel lage doseringen een verstorend effect kan hebben op onze hormoonhuishouding.

Daarnaast signaleert Friends of the Earth ook dat glyfosaat ontworpen is om planten te doden, en dus ook een nadelig effect kan hebben op de natuur. Noord-Amerikaanse studies zouden bewijzen dat herbiciden met glyfosaat giftig kunnen zijn voor kikkers en padden. Ook verschillende vissoorten, waaronder karpers, zouden ernstige gezondheidsschade oplopen na blootstelling aan gewasbescherming met glyfosaat. Tenslotte zou de stof de opname van nitrogeen door plantenwortels verminderen, waardoor meer bemesting met nitraat nodig is.

Momenteel lopen er bij de Europese Unie 14 aanvragen voor de toelating van glyfosaatresistente, genetisch gemodificeerde gewassen. Schattingen suggereren dat als deze worden goedgekeurd, het glyfosaatgebruik tot 800 procent zou kunnen toenemen, aldus Friends of the Earth. Daarom dringt de organisatie er bij de Vlaamse overheid nogmaals op aan om geen ggo’s toe te laten in Vlaanderen.

Meer informatie: Friends of the Earth

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via