nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2012 "Studie wil enkel overtuigen dat pesticiden nodig zijn"

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie, vertegenwoordigd door Phytofar, wees deze week op het belang van triazolen. Zonder dit fungicide zou 10 tot 20 procent van de Europese graanoogst verloren gaan door schimmelinfecties. "De aangehaalde studie heeft duidelijk als belangrijkste doel te overtuigen dat landbouwchemicaliën noodzakelijk zijn", hekelen BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Wervel.

De Italiaanse studie, uitgevoerd in opdracht van de European Crop Protection Association, claimt een positieve bijdrage van fungiciden aan de Europese graanoogst. De studie gaat na wat er gebeurt als tarweproductie plaats zou vinden zonder gebruik van azolen-gebaseerde fungiciden, terwijl alle andere factoren constant blijven. Dit zou leiden tot productieverlies en waardevermindering, tot groter landgebruik en tot een verminderde Europese
zelfvoorzieningsgraad in tarwe.

"De antwoorden liggen natuurlijk al besloten in de vraagstelling", bekritiseren BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Wervel. "De studie neemt enkel maximale productiviteit als uitgangspunt, hoewel VN-voedselrapporteur Olivier De Schutter juist stelt dat zo'n éénzijdige focus op productie het hongerprobleem in de hand werkt. Bovendien is het maar de vraag of Europa zoveel tarwe moet exporteren terwijl het een enorm tekort aan eiwitgewassen heeft." Eiwitten in de teeltrotatie opnemen, zou naar verluidt de zelfvoorzieningsgraad veel meer ten goede komen en het laat toe om tarwe met minder inputs te telen.

Fungiciden, bijna de helft van het pesticidengebruik in de landbouw, dienen om kwaadaardige schimmels zoals septoria te bestrijden, "maar ze hebben erg negatieve nevenwerkingen". "Ze zijn toxisch voor mens en dier en verstoren het bodemleven. Nochtans is een bodemleven rijk aan insecten en goedaardige micro-organismen, inclusief schimmels juist cruciaal voor de plantgezondheid. Er is voldoende praktijkervaring en een rijke wetenschappelijke literatuur die aantoont dat agro-ecologische innovatie tegelijk goede oogsten kan behalen en de vruchtbaarheid op lange termijn in stand kan houden en zelfs kan verbeteren", luidt het.

Door alle andere factoren constant te laten, suggereert de studie dat fungicidengebruik de belangrijkste productiviteitsbepalende factor is en dat rendabiliteit alleen gerelateerd is aan productievolume. "Beide suggesties zijn fundamenteel onjuist", menen de organisaties die een groenere landbouw voorstaan. Zij beschouwen de ECPA-studie als een "PR-stunt" en formuleren een tegenvraag: "Wat zou er tegen 2025 gebeuren als gangbare, ziektegevoelige tarwesoorten vervangen zouden worden door multiresistente, klassiek veredelde tarwerassen en als er een serieuze inhaalbeweging tot stand komt ter bevordering van agro-ecologische methoden in de landbouw?"

Dat multiresistente tarwerassen ondanks hun goede rendabiliteit commercieel nog niet zijn doorgebroken, wijten BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Wervel aan het gebrek aan interesse van de toelevering. "Onderzoekers van de universiteit in Louvain-La-Neuve toonden in 2007 dat de grote toeleveranciers hun omzet vooral halen uit de verkoop van landbouwchemicaliën zodat er weinig interesse is om resistente rassen te ontwikkelen en op de markt te brengen", motiveren ze. De UCL-onderzoekers concluderen dat de tarweveredeling vastgeroest zit in een ‘pesticidenafhankelijkheid’ en dat overheidsingrijpen noodzakelijk is om daaruit te komen.

Ook blijkt dat landbouwers door diverse actoren worden aangezet te kiezen voor rassen die een maximale bruto-opbrengst opleveren. "Economisch gezien is dit onzin, want winst is omzet min de kosten. De FAO en academische literatuur onderstrepen dat inputs in de toekomst nog fors in prijs zullen stijgen door hun koppeling aan de energieprijzen. Kiezen voor rassen en methoden die minder externe hulpmiddelen vergen, kan het rendement en de autonomie van een bedrijf dus verhogen", besluiten de vier organisaties hun kritiek op de claims van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie.

Meer info: UCL-studie 'Why are ecological , low-input, multi-resistant wheat cultivars slow to develop commercially?'

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via