nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.10.2013 Trendbreuk in Europees gebruik antibiotica op komst?

In 2011 is het antibioticagebruik in de Europese lidstaten globaal genomen gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). “Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat dit een definitieve trend is”, klinkt het. België is de zesde grootste verbruiker van antibiotica in de EU.

Het rapport bevat gestandaardiseerde verkoopgegevens van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik van in totaal 25 lidstaten van de EU en landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren. In die landen bevindt zich 95 procent van de dierlijke productie in de EU. De gegevens worden verzameld via het ESVAC-project (European Surveillance of Veterinary Antrimicrabial Consumption). De eerste gegevensverzameling dateert van 2010.

In 2011 volgde een update van deze studie op basis van nieuwe verkoopcijfers. Daaruit blijkt dat in 19 van de 20 landen die betrokken waren bij beide studies een daling van het antibioticagebruik bij dieren kan opgetekend worden. In een aantal landen was die daling minimaal, maar in andere landen daalde het gebruik met ruim een kwart. De grootste dalingen werden vastgesteld in Hongarije (-28%), Verenigd Koninkrijk (-25%) en Nederland (-22%). Spanje was de enige lidstaat waar nog een stijging werd vastgesteld (+3,5%).

In België is het gebruik van antibiotica van 2010 tot 2011 gedaald met drie procent. Per populatie-eenheid (PCU) - per dier dus - werd in 2011 in ons land 175 mg gebruikt. Dat is vijf mg minder dan een jaar voordien. België staat daarmee op de zesde plaats. Het gebruik in Cyprus (408 mg), Italië (370 mg), Spanje (249 mg), Duitsland (211 mg) en Hongarije (192 mg) ligt hoger dan in ons land. Het antibioticagebruik in Noorwegen is met 3,7 mg per dier zowat het laagst. Ook IJsland, Zweden, Finland, Estland en Letland scoren goed.

“De verschillen tussen de lidstaten zijn groot”, concludeert het rapport. Dit komt onder meer door de grote verschillen in aard van de veestapel. Bij varkens en kalveren worden bijvoorbeeld meer antibiotica gebruikt dan bij melk- en vleesvee.

De meest gebruikte middelen zijn tetracyclines en penicillines. Zowat 56 procent van de verkochte antibiotica in de EU wordt als koppelbehandeling toegediend via poeders of vloeibare oplossingen. Van alle verkochte antibiotica in de EU wordt 36 procent gebruikt voor massabehandeling in premixen. Zeven procent van de middelen wordt als injectievloeistof verkocht en één procent in bijvoorbeeld droogzetinjectoren.

Meer informatie: Report on sales of veterinary antimicrobial agents in Europe in 2011

Bron: Eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij.nl

Volg VILT ook via